Bảng đặc biệt Quảng Nam tuần từ 13/11/2019 đến 13/12/2019

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
677636
19/11/2019
3
6
36
9
995547
26/11/2019
4
7
47
1
793790
03/12/2019
9
0
90
9
030553
10/12/2019
5
3
53
8

Lô gan Quảng Nam biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
64 94 ngày 10/09/2019 94
18 94 ngày 10/09/2019 94
44 73 ngày 01/10/2019 73
67 59 ngày 15/10/2019 21
39 59 ngày 15/10/2019 59
42 59 ngày 15/10/2019 28
06 59 ngày 15/10/2019 21
10 59 ngày 15/10/2019 7
21 59 ngày 15/10/2019 14
81 59 ngày 15/10/2019 35