Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 20 ngày trước 26/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/09/20200 lần1 lần0 lần5 lần0 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
17/09/20207 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
10/09/20202 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng 9 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 5 lần 6 lần 7 lần 7 lần 7 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24/09/20200 lần1 lần0 lần4 lần0 lần0 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
17/09/20201 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
10/09/20202 lần0 lần0 lần4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng 3 lần 4 lần 1 lần 11 lần 4 lần 4 lần 8 lần 7 lần 6 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24/09/20204 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
17/09/20202 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
10/09/20201 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 7 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 7 lần 6 lần 7 lần 2 lần 9 lần

Thống kê loto XS Bình Thuận về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
73 12 lần 67 1 lần
63 11 lần 78 1 lần
79 10 lần 37 2 lần
05 10 lần 25 2 lần
98 9 lần 23 2 lần

Lô gan Bình Thuận biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
09 93 ngày 25/06/2020 93
46 93 ngày 25/06/2020 93
43 86 ngày 02/07/2020 86
40 86 ngày 02/07/2020 86
64 79 ngày 09/07/2020 79
71 79 ngày 09/07/2020 79
60 79 ngày 09/07/2020 14
49 72 ngày 16/07/2020 72
31 72 ngày 16/07/2020 72
03 72 ngày 16/07/2020 72