Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 ngày trước 26/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/09/20202 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
23/09/20203 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
19/09/20200 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
16/09/20203 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
12/09/20203 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
09/09/20200 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
Tổng 11 lần 6 lần 10 lần 8 lần 15 lần 8 lần 14 lần 14 lần 11 lần 11 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26/09/20202 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
23/09/20203 lần0 lần2 lần7 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
19/09/20202 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
16/09/20202 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
12/09/20202 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
09/09/20201 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần5 lần1 lần0 lần
Tổng 12 lần 9 lần 11 lần 14 lần 11 lần 12 lần 8 lần 13 lần 9 lần 9 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26/09/20201 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
23/09/20202 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
19/09/20204 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
16/09/20200 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
12/09/20201 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
09/09/20203 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần
Tổng 11 lần 13 lần 9 lần 9 lần 12 lần 10 lần 11 lần 13 lần 5 lần 15 lần

Thống kê loto XS Đà Nẵng về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
54 14 lần 06 1 lần
41 12 lần 32 1 lần
79 11 lần 50 2 lần
46 9 lần 96 2 lần
28 9 lần 49 2 lần

Lô gan Đà Nẵng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
06 94 ngày 24/06/2020 94
98 80 ngày 08/07/2020 14
49 80 ngày 08/07/2020 4
76 77 ngày 11/07/2020 7
83 66 ngày 22/07/2020 10
58 59 ngày 29/07/2020 3
96 56 ngày 01/08/2020 10
23 52 ngày 05/08/2020 7
12 52 ngày 05/08/2020 3
81 49 ngày 08/08/2020 10