Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 11/04/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10/04/20210 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
05/04/20212 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
03/04/20212 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần0 lần0 lần5 lần4 lần
29/03/20211 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
27/03/20212 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
Tổng 7 lần 10 lần 4 lần 8 lần 11 lần 7 lần 7 lần 9 lần 18 lần 9 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
10/04/20210 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
05/04/20211 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần
03/04/20213 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần
29/03/20211 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
27/03/20212 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
Tổng 7 lần 13 lần 6 lần 9 lần 12 lần 12 lần 13 lần 3 lần 8 lần 7 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
10/04/20211 lần0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
05/04/20212 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
03/04/20211 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
29/03/20211 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
27/03/20211 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 6 lần 9 lần 8 lần 9 lần 10 lần 8 lần 6 lần 9 lần 9 lần 16 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
86 11 lần 57 0 lần
73 11 lần 38 0 lần
85 10 lần 51 1 lần
64 9 lần 59 1 lần
54 9 lần 91 1 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
02 69 ngày 01/02/2021 7
80 69 ngày 01/02/2021 23
97 57 ngày 13/02/2021 14
82 57 ngày 13/02/2021 12
66 55 ngày 15/02/2021 14
52 55 ngày 15/02/2021 21
12 48 ngày 22/02/2021 21
75 43 ngày 27/02/2021 5
22 41 ngày 01/03/2021 35
60 41 ngày 01/03/2021 14