Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 04/06/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01/06/20201 lần0 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
30/05/20202 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
25/05/20202 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
23/05/20200 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần5 lần
18/05/20202 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
16/05/20202 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần
Tổng 9 lần 11 lần 11 lần 10 lần 7 lần 12 lần 9 lần 15 lần 10 lần 14 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01/06/20202 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
30/05/20200 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
25/05/20202 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
23/05/20201 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
18/05/20203 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
16/05/20200 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 8 lần 13 lần 16 lần 6 lần 14 lần 11 lần 10 lần 11 lần 9 lần 10 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01/06/20200 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
30/05/20201 lần2 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
25/05/20203 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
23/05/20201 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
18/05/20205 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
16/05/20200 lần2 lần1 lần0 lần0 lần5 lần7 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 10 lần 10 lần 16 lần 6 lần 6 lần 16 lần 17 lần 11 lần 8 lần 8 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
14 10 lần 63 0 lần
05 8 lần 68 1 lần
74 8 lần 48 1 lần
42 7 lần 03 1 lần
84 7 lần 47 1 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
03 96 ngày 29/02/2020 96
29 94 ngày 02/03/2020 94
68 94 ngày 02/03/2020 94
43 87 ngày 09/03/2020 87
47 87 ngày 09/03/2020 87
64 75 ngày 21/03/2020 5
91 73 ngày 23/03/2020 21
39 73 ngày 23/03/2020 9
16 73 ngày 23/03/2020 14
31 73 ngày 23/03/2020 7