Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 27/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/09/20201 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần1 lần3 lần0 lần
21/09/20204 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
19/09/20204 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
14/09/20204 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
12/09/20201 lần2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 14 lần 11 lần 9 lần 9 lần 7 lần 7 lần 13 lần 4 lần 9 lần 7 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26/09/20203 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần5 lần0 lần
21/09/20201 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
19/09/20202 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
14/09/20201 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
12/09/20205 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
Tổng 12 lần 9 lần 6 lần 9 lần 6 lần 12 lần 10 lần 7 lần 9 lần 10 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26/09/20201 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
21/09/20203 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
19/09/20203 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần
14/09/20200 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
12/09/20202 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 9 lần 8 lần 11 lần 11 lần 5 lần 7 lần 11 lần 11 lần 11 lần 6 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
55 12 lần 81 1 lần
02 9 lần 31 1 lần
80 9 lần 92 2 lần
90 9 lần 23 2 lần
25 9 lần 22 2 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
81 90 ngày 29/06/2020 90
31 78 ngày 11/07/2020 78
50 71 ngày 18/07/2020 2
74 64 ngày 25/07/2020 14
57 57 ngày 01/08/2020 2
78 57 ngày 01/08/2020 7
82 55 ngày 03/08/2020 5
75 55 ngày 03/08/2020 7
19 43 ngày 15/08/2020 23
47 41 ngày 17/08/2020 23