Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 30/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30/09/20201 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
27/09/20201 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
23/09/20203 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
20/09/20203 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
16/09/20201 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
13/09/20200 lần1 lần1 lần4 lần0 lần4 lần1 lần5 lần1 lần1 lần
Tổng 9 lần 15 lần 11 lần 9 lần 15 lần 11 lần 4 lần 12 lần 10 lần 12 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30/09/20203 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
27/09/20201 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
23/09/20201 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
20/09/20202 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
16/09/20203 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
13/09/20200 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 10 lần 10 lần 9 lần 9 lần 18 lần 11 lần 7 lần 14 lần 11 lần 9 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30/09/20201 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
27/09/20202 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
23/09/20201 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
20/09/20201 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần4 lần0 lần
16/09/20201 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
13/09/20203 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 9 lần 12 lần 10 lần 12 lần 11 lần 9 lần 9 lần 13 lần 13 lần 10 lần

Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
71 11 lần 62 0 lần
35 10 lần 29 1 lần
45 10 lần 60 1 lần
84 10 lần 26 2 lần
04 9 lần 96 2 lần

Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
72 70 ngày 22/07/2020 24
01 66 ngày 26/07/2020 3
41 52 ngày 09/08/2020 11
86 52 ngày 09/08/2020 10
87 49 ngày 12/08/2020 14
69 49 ngày 12/08/2020 3
13 45 ngày 16/08/2020 39
00 42 ngày 19/08/2020 32
75 42 ngày 19/08/2020 21
18 42 ngày 19/08/2020 38