Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 10/04/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/04/20211 lần1 lần0 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
04/04/20212 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
31/03/20212 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
28/03/20212 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
24/03/20213 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 10 lần 12 lần 6 lần 5 lần 14 lần 12 lần 6 lần 9 lần 11 lần 5 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07/04/20211 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
04/04/20210 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
31/03/20211 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
28/03/20212 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
24/03/20212 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 6 lần 11 lần 11 lần 11 lần 11 lần 6 lần 10 lần 11 lần 7 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07/04/20211 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
04/04/20211 lần5 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
31/03/20211 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
28/03/20211 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
24/03/20210 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 4 lần 15 lần 9 lần 2 lần 6 lần 12 lần 7 lần 11 lần 14 lần 10 lần

Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
50 12 lần 01 1 lần
07 10 lần 58 1 lần
83 10 lần 00 2 lần
16 9 lần 33 2 lần
56 9 lần 92 2 lần

Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
30 80 ngày 20/01/2021 10
00 73 ngày 27/01/2021 21
13 66 ngày 03/02/2021 7
86 62 ngày 07/02/2021 18
58 55 ngày 14/02/2021 55
12 55 ngày 14/02/2021 4
46 52 ngày 17/02/2021 7
28 52 ngày 17/02/2021 35
19 45 ngày 24/02/2021 21
89 45 ngày 24/02/2021 39