Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 20 ngày trước 24/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/09/20202 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
14/09/20202 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
07/09/20200 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
Tổng 4 lần 7 lần 6 lần 9 lần 1 lần 5 lần 5 lần 8 lần 3 lần 6 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21/09/20201 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
14/09/20201 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
07/09/20202 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 4 lần 7 lần 4 lần 3 lần 6 lần 5 lần 7 lần 5 lần 9 lần 4 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21/09/20203 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần0 lần0 lần2 lần
14/09/20201 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
07/09/20201 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 5 lần 6 lần 5 lần 3 lần 5 lần 10 lần 4 lần 7 lần 2 lần 7 lần

Thống kê loto XS Phú Yên về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
76 10 lần 19 0 lần
21 9 lần 26 1 lần
14 9 lần 49 1 lần
69 8 lần 42 1 lần
71 8 lần 67 1 lần

Lô gan Phú Yên biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
86 94 ngày 22/06/2020 94
42 94 ngày 22/06/2020 94
15 87 ngày 29/06/2020 87
22 87 ngày 29/06/2020 87
57 73 ngày 13/07/2020 7
87 73 ngày 13/07/2020 73
27 66 ngày 20/07/2020 28
54 66 ngày 20/07/2020 66
55 66 ngày 20/07/2020 66
85 66 ngày 20/07/2020 66