Lô Kép XSMB - Thống kê Lô kép Xổ số Miền Bắc

TK lô kép 2 xổ số Miền Bắc biên độ 10 ngày

Bộ Số Số ngày đã về
00 - 11 2 ngày 06/04/2021, 05/04/2021,
11 - 22 2 ngày 08/04/2021, 01/04/2021,
11 - 33 2 ngày 08/04/2021, 04/04/2021,
11 - 44 2 ngày 06/04/2021, 04/04/2021,
33 - 66 2 ngày 03/04/2021, 02/04/2021,
33 - 88 2 ngày 07/04/2021, 02/04/2021,