Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê XSQT tần suất loto xổ số Quảng Trị trong vòng 99 ngày trước 11/12/2019

Ngày - Tháng 05
-
12
28
-
11
21
-
11
14
-
11
07
-
11
31
-
10
24
-
10
17
-
10
10
-
10
03
-
10
26
-
09
19
-
09
12
-
09
05
-
09
Tổng lượt về
00 1111 4
01 2121 6
02 11 2
03 111 3
04 11 2
05 11111 5
06 11111 5
07 11 2
08 0
09 1 1
10 0
11 11 2
12 111 3
13 1111 4
14 111 3
15 1 1
16 1 1
17 1111 4
18 0
19 1111 4
20 1111 4
21 1111 4
22 13 4
23 0
24 0
25 1111 4
26 1111 4
27 11 2
28 1 1
29 111 3
30 111 3
31 12112 7
32 111 3
33 1 1
34 11 2
35 12 3
36 1111 4
37 11 2
38 211 4
39 0
40 1111 4
41 11 2
42 1 1
43 0
44 11111 5
45 1 1
46 1 1
47 1111 4
48 12 3
49 111 3
50 1111 4
51 111 3
52 1111 4
53 11 2
54 0
55 11 2
56 111 3
57 11 2
58 11 2
59 0
60 11 2
61 111 3
62 111 3
63 2 2
64 111 3
65 11111 5
66 111121 7
67 11 2
68 1 1
69 11 2
70 111 3
71 1 1
72 111 3
73 11 2
74 0
75 1 1
76 112 4
77 111111 6
78 1 1
79 1 1
80 11 2
81 1111 4
82 21 3
83 1 1
84 0
85 1 1
86 2 2
87 111 3
88 111 3
89 2 2
90 111 3
91 1111 4
92 0
93 2 2
94 1111 4
95 111 3
96 111 3
97 111 3
98 11 2
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
31 14 lần 54 0 lần
66 12 lần 18 0 lần
19 9 lần 92 1 lần
81 9 lần 28 1 lần
20 9 lần 45 2 lần
93 8 lần 34 2 lần
91 8 lần 24 2 lần
01 8 lần 83 2 lần
53 8 lần 55 3 lần
76 8 lần 56 3 lần