Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 28/09/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45

Ngày 24-09-2020, Giải Đặc Biệt:

277345
Ngày xuất hiện Loto ĐB 45 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-07-2020 962145 300914 16-07-2020
01-06-2017 907245 421894 08-06-2017
31-01-2013 903345 287993 07-02-2013
19-04-2012 558445 648608 26-04-2012
25-02-2010 050445 160435 04-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
14 1 lần 94 1 lần 93 1 lần 08 1 lần 35 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 2 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 2 lần
9 2 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 4 (2 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 45 vào ngày trước đó

Ngày 24-09-2020, Giải Đặc Biệt:

277345
Ngày xuất hiện Loto ĐB 45 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 28/09 hàng năm
28-09-2017 986819