Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 17/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 85

Ngày 14-01-2021, Giải Đặc Biệt:

351685
Ngày xuất hiện Loto ĐB 85 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
20-11-2014 578885 754677 27-11-2014
29-08-2013 169085 862026 05-09-2013
16-06-2011 600185 540781 23-06-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 85
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
77 1 lần 26 1 lần 81 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 85 vào ngày trước đó

Ngày 14-01-2021, Giải Đặc Biệt:

351685
Ngày xuất hiện Loto ĐB 85 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 17/01 hàng năm
17-01-2019 826694
17-01-2013 961315