Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/10/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 88

Ngày 10-10-2019, Giải Đặc Biệt:

551588
Ngày xuất hiện Loto ĐB 88 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
05-09-2019 708488 135689 12-09-2019
22-10-2015 726488 672180 29-10-2015
01-10-2015 615588 810964 08-10-2015
30-10-2014 795888 897649 06-11-2014
26-08-2010 258788 906558 02-09-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 88
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
89 1 lần 80 1 lần 64 1 lần 49 1 lần 58 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 2 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 3 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 88 vào ngày trước đó

Ngày 10-10-2019, Giải Đặc Biệt:

551588
Ngày xuất hiện Loto ĐB 88 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/10 hàng năm
16-10-2014 472072