Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 18/11/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 78

Ngày 15-11-2019, Giải Đặc Biệt:

721378
Ngày xuất hiện Loto ĐB 78 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26-07-2019 185478 442944 02-08-2019
22-01-2016 942778 002841 29-01-2016
20-02-2015 618478 965266 27-02-2015
30-01-2015 705978 964483 06-02-2015
19-12-2014 518278 694207 26-12-2014
25-07-2014 974278 165216 01-08-2014
07-03-2014 821878 631040 14-03-2014
19-07-2013 861178 873988 26-07-2013
15-06-2012 753978 182668 22-06-2012
27-04-2012 266478 495554 04-05-2012
10-02-2012 330378 927715 17-02-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 78
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
44 1 lần 41 1 lần 66 1 lần 83 1 lần 07 1 lần
16 1 lần 40 1 lần 88 1 lần 68 1 lần 54 1 lần
15 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 3 lần 2 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần
7 0 lần 1 lần 2 lần
8 2 lần 2 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần) - 6 (2 lần) - 8 (2 lần) - 1 (2 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 4 (2 lần) - 6 (2 lần) - 8 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 7 (2 lần) - 4 (2 lần) - 6 (2 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 78 vào ngày trước đó

Ngày 15-11-2019, Giải Đặc Biệt:

721378
Ngày xuất hiện Loto ĐB 78 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/11 hàng năm
18-11-2016 866243
18-11-2011 780714