Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/11/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 47

Ngày 20-11-2020, Giải Đặc Biệt:

574047
Ngày xuất hiện Loto ĐB 47 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16-12-2016 354347 093055 23-12-2016
14-08-2015 569547 042332 21-08-2015
16-08-2013 283947 445501 23-08-2013
25-01-2013 725047 542142 01-02-2013
05-10-2012 077047 129765 12-10-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
55 1 lần 32 1 lần 01 1 lần 42 1 lần 65 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 2 lần
2 0 lần 2 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 2 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (2 lần) - 2 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 47 vào ngày trước đó

Ngày 20-11-2020, Giải Đặc Biệt:

574047
Ngày xuất hiện Loto ĐB 47 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/11 hàng năm
26-11-2010 475381