Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 12/07/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03

Ngày 10-07-2020, Giải Đặc Biệt:

148703
Ngày xuất hiện Loto ĐB 03 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
28-06-2019 977803 550485 05-07-2019
23-11-2018 661303 938420 30-11-2018
28-04-2017 003803 510511 05-05-2017
24-06-2016 852803 697768 01-07-2016
12-03-2010 350403 297332 19-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
85 1 lần 20 1 lần 11 1 lần 68 1 lần 32 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 03 vào ngày trước đó

Ngày 10-07-2020, Giải Đặc Biệt:

148703
Ngày xuất hiện Loto ĐB 03 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 12/07 hàng năm
12-07-2019 071728
12-07-2013 774175