Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 28/09/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 89

Ngày 25-09-2020, Giải Đặc Biệt:

083289
Ngày xuất hiện Loto ĐB 89 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23-09-2016 928389 765235 30-09-2016
31-07-2015 462189 455962 07-08-2015
28-09-2012 888789 077047 05-10-2012
09-12-2011 935989 221882 16-12-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 89
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
35 1 lần 62 1 lần 47 1 lần 82 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 2 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 2 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 89 vào ngày trước đó

Ngày 25-09-2020, Giải Đặc Biệt:

083289
Ngày xuất hiện Loto ĐB 89 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 28/09 hàng năm
28-09-2018 394472
28-09-2012 888789