Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 18/09/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 01

Ngày 13-09-2019, Giải Đặc Biệt:

531701
Ngày xuất hiện Loto ĐB 01 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26-04-2019 105201 638896 03-05-2019
18-08-2017 426901 564542 25-08-2017
07-11-2014 321001 225287 14-11-2014
23-08-2013 445501 097019 30-08-2013
07-06-2013 201001 429802 14-06-2013
20-04-2012 918401 266478 27-04-2012
03-09-2010 666401 345305 10-09-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 01
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
96 1 lần 42 1 lần 87 1 lần 19 1 lần 02 1 lần
78 1 lần 05 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 2 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 4 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần)
Tổng 5 (4 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 01 vào ngày trước đó

Ngày 13-09-2019, Giải Đặc Biệt:

531701
Ngày xuất hiện Loto ĐB 01 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/09 hàng năm
18-09-2015 902910