Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 28/02/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 59

Ngày 25-02-2021, Giải Đặc Biệt:

251659
Ngày xuất hiện Loto ĐB 59 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
05-11-2020 147859 061224 12-11-2020
08-08-2019 872959 504382 15-08-2019
16-06-2016 35459 81456 23-06-2016
26-03-2015 484459 448042 02-04-2015
24-07-2014 975359 341670 31-07-2014
15-05-2014 015759 646430 22-05-2014
11-07-2013 952559 574370 18-07-2013
18-08-2011 20559 76000 25-08-2011
18-11-2010 53459 27684 25-11-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 59
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
70 2 lần 24 1 lần 82 1 lần 56 1 lần 42 1 lần
30 1 lần 00 1 lần 84 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 4 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 2 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 2 lần
7 2 lần 0 lần 2 lần
8 2 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 7 (2 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 0 (4 lần) - 4 (2 lần) - 2 (2 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 6 (2 lần) - 0 (2 lần) - 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 59 vào ngày trước đó

Ngày 25-02-2021, Giải Đặc Biệt:

251659
Ngày xuất hiện Loto ĐB 59 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 28/02 hàng năm
28-02-2019 998478
28-02-2013 554588