Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 04/12/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 15

Ngày 03-12-2020, Giải Đặc Biệt:

923015
Ngày xuất hiện Loto ĐB 15 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23-05-2019 287715 919917 30-05-2019
11-08-2016 22615 52527 18-08-2016
06-03-2014 242815 564554 13-03-2014
03-11-2011 47815 14706 10-11-2011
03-06-2010 61215 97139 10-06-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
17 1 lần 27 1 lần 54 1 lần 06 1 lần 39 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 15 vào ngày trước đó

Ngày 03-12-2020, Giải Đặc Biệt:

923015
Ngày xuất hiện Loto ĐB 15 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 04/12 hàng năm
04-12-2014 728981