Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 14/07/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 05

Ngày 09-07-2020, Giải Đặc Biệt:

793105
Ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17-10-2019 979905 992185 24-10-2019
29-03-2018 038805 267112 05-04-2018
27-04-2017 368205 898716 04-05-2017
24-05-2012 67805 09238 31-05-2012
30-09-2010 17505 00354 07-10-2010
23-09-2010 49105 17505 30-09-2010
24-06-2010 66805 76595 01-07-2010
11-03-2010 18205 21363 18-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
85 1 lần 12 1 lần 16 1 lần 38 1 lần 54 1 lần
05 1 lần 95 1 lần 63 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 2 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 2 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 3 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 5 (3 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 3 (2 lần) - 9 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 05 vào ngày trước đó

Ngày 09-07-2020, Giải Đặc Biệt:

793105
Ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 14/07 hàng năm
14-07-2016 90929
14-07-2011 03482