Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 20/09/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 11

Ngày 17-09-2020, Giải Đặc Biệt:

690411
Ngày xuất hiện Loto ĐB 11 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-06-2017 661911 514158 15-06-2017
27-02-2014 080111 242815 06-03-2014
02-01-2014 536511 557222 09-01-2014
10-10-2013 034411 988373 17-10-2013
16-05-2013 009911 621778 23-05-2013
15-11-2012 416211 711190 22-11-2012
11-08-2011 08211 20559 18-08-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 11
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
58 1 lần 15 1 lần 22 1 lần 73 1 lần 78 1 lần
90 1 lần 59 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 2 lần
5 2 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 2 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 2 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần) - 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 8 (2 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 11 vào ngày trước đó

Ngày 17-09-2020, Giải Đặc Biệt:

690411
Ngày xuất hiện Loto ĐB 11 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 20/09 hàng năm
20-09-2018 692579
20-09-2012 252138