Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 02/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 74

Ngày 29-09-2020, Giải Đặc Biệt:

998874
Ngày xuất hiện Loto ĐB 74 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
01-09-2020 572474 923953 08-09-2020
05-01-2016 869274 921375 12-01-2016
27-01-2015 178274 953416 03-02-2015
30-12-2014 983374 854573 06-01-2015
05-11-2013 852774 084393 12-11-2013
19-03-2013 716574 566947 26-03-2013
08-05-2012 928874 756972 15-05-2012
22-11-2011 230874 166324 29-11-2011
31-05-2011 274874 425080 07-06-2011
12-04-2011 414674 100019 19-04-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 74
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
53 1 lần 75 1 lần 16 1 lần 73 1 lần 93 1 lần
47 1 lần 72 1 lần 24 1 lần 80 1 lần 19 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 2 lần
1 2 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 0 lần 3 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 3 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 2 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (3 lần) - 1 (2 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần)
Đuôi 3 (3 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 2 (2 lần) - 0 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 74 vào ngày trước đó

Ngày 29-09-2020, Giải Đặc Biệt:

998874
Ngày xuất hiện Loto ĐB 74 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 02/10 hàng năm
02-10-2018 758396
02-10-2012 625146