Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 15

Ngày 19-01-2021, Giải Đặc Biệt:

632615
Ngày xuất hiện Loto ĐB 15 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19-12-2017 705815 913292 26-12-2017
21-11-2017 995315 189771 28-11-2017
26-09-2017 839915 144293 03-10-2017
29-11-2016 340515 412785 06-12-2016
17-11-2015 065715 126031 24-11-2015
28-04-2015 493815 926396 05-05-2015
01-04-2014 236015 463414 08-04-2014
04-03-2014 521815 701654 11-03-2014
13-08-2013 088115 130600 20-08-2013
23-10-2012 146415 538234 30-10-2012
24-04-2012 527615 885927 01-05-2012
20-09-2011 949615 541670 27-09-2011
20-04-2010 811215 074666 27-04-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
92 1 lần 71 1 lần 93 1 lần 85 1 lần 31 1 lần
96 1 lần 14 1 lần 54 1 lần 00 1 lần 34 1 lần
27 1 lần 70 1 lần 66 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 2 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 3 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 2 lần 0 lần
7 2 lần 1 lần 2 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 3 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 7 (2 lần) - 3 (2 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (0 lần)
Đuôi 4 (3 lần) - 1 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (2 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 5 (2 lần) - 9 (2 lần) - 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 15 vào ngày trước đó

Ngày 19-01-2021, Giải Đặc Biệt:

632615
Ngày xuất hiện Loto ĐB 15 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/01 hàng năm
26-01-2016 215828
26-01-2010 076644