Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/02/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 81

Ngày 25-02-2020, Giải Đặc Biệt:

906581
Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
31-12-2019 674081 096701 07-01-2020
16-07-2019 747081 044257 23-07-2019
11-10-2016 566281 679980 18-10-2016
19-07-2011 044581 938926 26-07-2011
05-07-2011 461881 220364 12-07-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 81
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
01 1 lần 57 1 lần 80 1 lần 26 1 lần 64 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 2 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 81 vào ngày trước đó

Ngày 25-02-2020, Giải Đặc Biệt:

906581
Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/02 hàng năm
26-02-2019 342173
26-02-2013 454173