Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 14/07/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 60

Ngày 07-07-2020, Giải Đặc Biệt:

250160
Ngày xuất hiện Loto ĐB 60 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12-02-2019 526660 603130 19-02-2019
01-05-2018 438860 921072 08-05-2018
19-08-2014 326160 517278 26-08-2014
03-12-2013 961060 197943 10-12-2013
25-12-2012 414860 385282 01-01-2013
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 60
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
30 1 lần 72 1 lần 78 1 lần 43 1 lần 82 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 2 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 2 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 60 vào ngày trước đó

Ngày 07-07-2020, Giải Đặc Biệt:

250160
Ngày xuất hiện Loto ĐB 60 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 14/07 hàng năm
14-07-2015 319909