Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 13/11/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 88

Ngày 12-11-2019, Giải Đặc Biệt:

621888
Ngày xuất hiện Loto ĐB 88 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
06-11-2018 571188 631826 13-11-2018
18-09-2012 653288 583031 25-09-2012
03-07-2012 286988 370862 10-07-2012
20-03-2012 634488 835809 27-03-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 88
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
26 1 lần 31 1 lần 62 1 lần 09 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 2 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 88 vào ngày trước đó

Ngày 12-11-2019, Giải Đặc Biệt:

621888
Ngày xuất hiện Loto ĐB 88 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 13/11 hàng năm
13-11-2018 631826
13-11-2012 144134