Thống kê 2 số cuối XSBP Thống kê đặc biệt tuần XSBP
Thống kê tần số nhịp XSBP Thống kê tần suất loto XSBP
Tần suất cặp loto XSBP Thống kê lô gan XSBP
Đầu đuôi loto XSBP Thống kê theo tổng XSBP

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 29/02/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03

Ngày 22-02-2020, Giải Đặc Biệt:

590303
Ngày xuất hiện Loto ĐB 03 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
20-08-2016 118403 996557 27-08-2016
24-10-2015 690703 232628 31-10-2015
20-06-2015 400503 892974 27-06-2015
21-03-2015 941903 931666 28-03-2015
04-05-2013 200003 817992 11-05-2013
30-03-2013 951103 428102 06-04-2013
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
57 1 lần 28 1 lần 74 1 lần 66 1 lần 92 1 lần
02 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 3 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (3 lần) - 1 (2 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 03 vào ngày trước đó

Ngày 22-02-2020, Giải Đặc Biệt:

590303
Ngày xuất hiện Loto ĐB 03 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/02 hàng năm