Thống kê 2 số cuối XSBP Thống kê đặc biệt tuần XSBP
Thống kê tần số nhịp XSBP Thống kê tần suất loto XSBP
Tần suất cặp loto XSBP Thống kê lô gan XSBP
Đầu đuôi loto XSBP Thống kê theo tổng XSBP

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 29/09/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06

Ngày 26-09-2020, Giải Đặc Biệt:

545706
Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18-05-2019 783106 779952 25-05-2019
05-07-2014 366006 767339 12-07-2014
05-02-2011 075906 625072 12-02-2011
29-05-2010 902006 367711 05-06-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
52 1 lần 39 1 lần 72 1 lần 11 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 06 vào ngày trước đó

Ngày 26-09-2020, Giải Đặc Biệt:

545706
Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/09 hàng năm
29-09-2018 174910
29-09-2012 471407