Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 03/06/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 84

Ngày 28-05-2020, Giải Đặc Biệt:

251284
Ngày xuất hiện Loto ĐB 84 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
21-11-2019 237384 778880 28-11-2019
28-01-2016 862084 881799 04-02-2016
09-05-2013 111584 100356 16-05-2013
13-10-2011 001384 525468 20-10-2011
21-07-2011 368684 830040 28-07-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 84
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
80 1 lần 99 1 lần 56 1 lần 68 1 lần 40 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 2 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 2 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 2 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 0 (2 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 4 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 84 vào ngày trước đó

Ngày 28-05-2020, Giải Đặc Biệt:

251284
Ngày xuất hiện Loto ĐB 84 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 03/06 hàng năm
03-06-2010 072371