Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 17/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 46

Ngày 14-01-2021, Giải Đặc Biệt:

279246
Ngày xuất hiện Loto ĐB 46 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
13-12-2018 103246 461949 20-12-2018
09-08-2018 724746 498836 16-08-2018
01-06-2017 511546 627093 08-06-2017
23-02-2017 668746 186535 02-03-2017
07-04-2016 246646 367358 14-04-2016
07-05-2015 569846 836609 14-05-2015
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 46
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
49 1 lần 36 1 lần 93 1 lần 35 1 lần 58 1 lần
09 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 2 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 2 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 3 (2 lần) - 9 (2 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 46 vào ngày trước đó

Ngày 14-01-2021, Giải Đặc Biệt:

279246
Ngày xuất hiện Loto ĐB 46 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 17/01 hàng năm
17-01-2019 465444
17-01-2013 503286