Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 18/11/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 56

Ngày 14-11-2019, Giải Đặc Biệt:

984756
Ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
06-07-2017 013956 869588 13-07-2017
16-05-2013 100356 351321 23-05-2013
19-07-2012 669356 228975 26-07-2012
24-11-2011 549356 591864 01-12-2011
14-07-2011 915756 368684 21-07-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 56
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 1 lần 21 1 lần 75 1 lần 64 1 lần 84 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 2 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 2 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 4 (2 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 56 vào ngày trước đó

Ngày 14-11-2019, Giải Đặc Biệt:

984756
Ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/11 hàng năm
18-11-2010 146938