Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 02/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04

Ngày 01-10-2020, Giải Đặc Biệt:

627304
Ngày xuất hiện Loto ĐB 04 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03-01-2019 162804 439242 10-01-2019
17-09-2015 831504 125909 24-09-2015
19-06-2014 853104 143140 26-06-2014
03-10-2013 999004 320008 10-10-2013
05-05-2011 769004 945076 12-05-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
42 1 lần 09 1 lần 40 1 lần 08 1 lần 76 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 2 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 0 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 04 vào ngày trước đó

Ngày 01-10-2020, Giải Đặc Biệt:

627304
Ngày xuất hiện Loto ĐB 04 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 02/10 hàng năm
02-10-2014 183798