Thống kê 2 số cuối XSBTR Thống kê đặc biệt tuần XSBTR
Thống kê tần số nhịp XSBTR Thống kê tần suất loto XSBTR
Tần suất cặp loto XSBTR Thống kê lô gan XSBTR
Đầu đuôi loto XSBTR Thống kê theo tổng XSBTR

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 04/04/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 60

Ngày 31-03-2020, Giải Đặc Biệt:

315960
Ngày xuất hiện Loto ĐB 60 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18-02-2020 699760 647376 25-02-2020
20-02-2018 089860 825832 27-02-2018
14-03-2017 074560 433016 21-03-2017
20-12-2016 792160 891791 27-12-2016
22-07-2014 185860 177340 29-07-2014
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 60
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
76 1 lần 32 1 lần 16 1 lần 91 1 lần 40 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 2 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 6 (2 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 60 vào ngày trước đó

Ngày 31-03-2020, Giải Đặc Biệt:

315960
Ngày xuất hiện Loto ĐB 60 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 04/04 hàng năm
04-04-2017 511665