Thống kê 2 số cuối XSBTR Thống kê đặc biệt tuần XSBTR
Thống kê tần số nhịp XSBTR Thống kê tần suất loto XSBTR
Tần suất cặp loto XSBTR Thống kê lô gan XSBTR
Đầu đuôi loto XSBTR Thống kê theo tổng XSBTR

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 02/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50

Ngày 29-09-2020, Giải Đặc Biệt:

676250
Ngày xuất hiện Loto ĐB 50 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
06-08-2019 126750 690082 13-08-2019
02-01-2018 154150 963953 09-01-2018
20-06-2017 114250 131295 27-06-2017
07-03-2017 096850 074560 14-03-2017
31-01-2017 022750 185940 07-02-2017
15-03-2016 522950 228976 22-03-2016
08-03-2016 985350 522950 15-03-2016
29-05-2012 756650 021021 05-06-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
82 1 lần 53 1 lần 95 1 lần 60 1 lần 40 1 lần
76 1 lần 50 1 lần 21 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 3 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 0 lần 2 lần
5 2 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần)
Đuôi 0 (3 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 3 (2 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 50 vào ngày trước đó

Ngày 29-09-2020, Giải Đặc Biệt:

676250
Ngày xuất hiện Loto ĐB 50 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 02/10 hàng năm
02-10-2018 051058
02-10-2012 725919