Thống kê 2 số cuối XSCM Thống kê đặc biệt tuần XSCM
Thống kê tần số nhịp XSCM Thống kê tần suất loto XSCM
Tần suất cặp loto XSCM Thống kê lô gan XSCM
Đầu đuôi loto XSCM Thống kê theo tổng XSCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 04/04/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04

Ngày 30-03-2020, Giải Đặc Biệt:

389804
Ngày xuất hiện Loto ĐB 04 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-07-2019 273804 450384 15-07-2019
23-04-2018 917904 576041 30-04-2018
11-07-2016 685304 364569 18-07-2016
01-07-2013 631104 619924 08-07-2013
13-08-2012 395504 731285 20-08-2012
05-09-2011 735104 769231 12-09-2011
29-08-2011 150004 735104 05-09-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
84 1 lần 41 1 lần 69 1 lần 24 1 lần 85 1 lần
31 1 lần 04 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 2 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 3 lần 2 lần
5 0 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 2 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 4 (3 lần) - 1 (2 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 5 (2 lần) - 4 (2 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 04 vào ngày trước đó

Ngày 30-03-2020, Giải Đặc Biệt:

389804
Ngày xuất hiện Loto ĐB 04 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 04/04 hàng năm
04-04-2016 867367
04-04-2011 029430