Thống kê 2 số cuối XSCM Thống kê đặc biệt tuần XSCM
Thống kê tần số nhịp XSCM Thống kê tần suất loto XSCM
Tần suất cặp loto XSCM Thống kê lô gan XSCM
Đầu đuôi loto XSCM Thống kê theo tổng XSCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/10/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97

Ngày 14-10-2019, Giải Đặc Biệt:

513397
Ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23-10-2017 949097 698153 30-10-2017
09-05-2016 061197 692349 16-05-2016
23-11-2015 342597 974196 30-11-2015
10-12-2012 650997 384819 17-12-2012
21-11-2011 729597 225698 28-11-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
53 1 lần 49 1 lần 96 1 lần 19 1 lần 98 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 2 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 97 vào ngày trước đó

Ngày 14-10-2019, Giải Đặc Biệt:

513397
Ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/10 hàng năm
16-10-2017 814147