Thống kê 2 số cuối XSCM Thống kê đặc biệt tuần XSCM
Thống kê tần số nhịp XSCM Thống kê tần suất loto XSCM
Tần suất cặp loto XSCM Thống kê lô gan XSCM
Đầu đuôi loto XSCM Thống kê theo tổng XSCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 18/11/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 78

Ngày 11-11-2019, Giải Đặc Biệt:

793278
Ngày xuất hiện Loto ĐB 78 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-04-2019 622778 099709 22-04-2019
07-05-2018 895478 886930 14-05-2018
11-12-2017 339278 336323 18-12-2017
11-09-2017 183778 416861 18-09-2017
04-09-2017 164278 183778 11-09-2017
02-01-2017 719978 702552 09-01-2017
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 78
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
09 1 lần 30 1 lần 23 1 lần 61 1 lần 78 1 lần
52 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 2 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 2 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 5 (2 lần) - 7 (2 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 78 vào ngày trước đó

Ngày 11-11-2019, Giải Đặc Biệt:

793278
Ngày xuất hiện Loto ĐB 78 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/11 hàng năm
18-11-2013 924629