Thống kê 2 số cuối XSCM Thống kê đặc biệt tuần XSCM
Thống kê tần số nhịp XSCM Thống kê tần suất loto XSCM
Tần suất cặp loto XSCM Thống kê lô gan XSCM
Đầu đuôi loto XSCM Thống kê theo tổng XSCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 10/07/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 88

Ngày 06-07-2020, Giải Đặc Biệt:

922388
Ngày xuất hiện Loto ĐB 88 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29-06-2020 829388 922388 06-07-2020
17-07-2017 498688 552845 24-07-2017
18-01-2016 919588 557814 25-01-2016
02-03-2015 449188 285396 09-03-2015
17-09-2012 638188 752826 24-09-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 88
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 1 lần 45 1 lần 14 1 lần 96 1 lần 26 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 2 lần
6 0 lần 2 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 6 (2 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 5 (2 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 88 vào ngày trước đó

Ngày 06-07-2020, Giải Đặc Biệt:

922388
Ngày xuất hiện Loto ĐB 88 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 10/07 hàng năm
10-07-2017 418570