Thống kê 2 số cuối XSCM Thống kê đặc biệt tuần XSCM
Thống kê tần số nhịp XSCM Thống kê tần suất loto XSCM
Tần suất cặp loto XSCM Thống kê lô gan XSCM
Đầu đuôi loto XSCM Thống kê theo tổng XSCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 23/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 68

Ngày 18-01-2021, Giải Đặc Biệt:

500868
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
14-09-2015 793168 926795 21-09-2015
06-08-2012 880668 395504 13-08-2012
23-07-2012 590568 252453 30-07-2012
20-02-2012 600268 443946 27-02-2012
14-06-2010 139268 357989 21-06-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
95 1 lần 04 1 lần 53 1 lần 46 1 lần 89 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 68 vào ngày trước đó

Ngày 18-01-2021, Giải Đặc Biệt:

500868
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 23/01 hàng năm
23-01-2017 713915
23-01-2012 157322