Thống kê 2 số cuối XSCM Thống kê đặc biệt tuần XSCM
Thống kê tần số nhịp XSCM Thống kê tần suất loto XSCM
Tần suất cặp loto XSCM Thống kê lô gan XSCM
Đầu đuôi loto XSCM Thống kê theo tổng XSCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 30/09/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 31

Ngày 28-09-2020, Giải Đặc Biệt:

839431
Ngày xuất hiện Loto ĐB 31 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
02-07-2018 438931 331611 09-07-2018
21-05-2018 496531 038623 28-05-2018
25-07-2016 275231 475571 01-08-2016
05-12-2011 380331 954861 12-12-2011
12-09-2011 769231 558056 19-09-2011
06-06-2011 042931 092017 13-06-2011
05-07-2010 454231 459053 12-07-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 31
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
11 1 lần 23 1 lần 71 1 lần 61 1 lần 56 1 lần
17 1 lần 53 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 2 lần 3 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 2 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 2 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 3 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần) - 5 (2 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (3 lần) - 3 (2 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 8 (3 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 31 vào ngày trước đó

Ngày 28-09-2020, Giải Đặc Biệt:

839431
Ngày xuất hiện Loto ĐB 31 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 30/09 hàng năm
30-09-2019 043325
30-09-2013 754743