Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 01/04/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 19

Ngày 25-03-2020, Giải Đặc Biệt:

643219
Ngày xuất hiện Loto ĐB 19 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-01-2020 150419 470991 22-01-2020
01-11-2017 412319 371512 08-11-2017
30-08-2017 479819 878979 06-09-2017
24-05-2017 618919 195781 31-05-2017
10-08-2016 411019 738787 17-08-2016
22-07-2015 768419 990341 29-07-2015
05-12-2012 638319 434185 12-12-2012
07-12-2011 025019 540834 14-12-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
91 1 lần 12 1 lần 79 1 lần 81 1 lần 87 1 lần
41 1 lần 85 1 lần 34 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 3 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 2 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 3 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (3 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Đuôi 1 (3 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 3 (2 lần) - 5 (2 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 19 vào ngày trước đó

Ngày 25-03-2020, Giải Đặc Biệt:

643219
Ngày xuất hiện Loto ĐB 19 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 01/04 hàng năm
01-04-2015 032996