Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 19/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 68

Ngày 13-01-2021, Giải Đặc Biệt:

066968
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
13-02-2019 736968 945454 20-02-2019
02-01-2019 475568 985881 09-01-2019
25-05-2016 445968 241708 01-06-2016
16-03-2016 201968 400336 23-03-2016
11-11-2015 336368 511853 18-11-2015
14-10-2015 538968 326070 21-10-2015
13-05-2015 316368 098256 20-05-2015
30-07-2014 432168 391147 06-08-2014
09-04-2014 896668 201843 16-04-2014
11-09-2013 424968 805653 18-09-2013
28-08-2013 117468 522253 04-09-2013
18-04-2012 843068 989549 25-04-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
53 3 lần 54 1 lần 81 1 lần 08 1 lần 36 1 lần
70 1 lần 56 1 lần 47 1 lần 43 1 lần 49 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 2 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 4 lần 1 lần
4 3 lần 1 lần 0 lần
5 5 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 2 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 2 lần
8 1 lần 1 lần 4 lần
9 0 lần 1 lần 3 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (5 lần) - 4 (3 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 3 (4 lần) - 6 (2 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần)
Tổng 8 (4 lần) - 9 (3 lần) - 7 (2 lần) - 1 (2 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 68 vào ngày trước đó

Ngày 13-01-2021, Giải Đặc Biệt:

066968
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 19/01 hàng năm
19-01-2011 848387