Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 30/09/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 89

Ngày 23-09-2020, Giải Đặc Biệt:

390589
Ngày xuất hiện Loto ĐB 89 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26-08-2020 184489 573943 02-09-2020
19-04-2017 457389 242615 26-04-2017
28-11-2012 091589 638319 05-12-2012
25-05-2011 096289 151710 01-06-2011
06-04-2011 621389 287282 13-04-2011
17-11-2010 805589 294897 24-11-2010
13-10-2010 612989 063649 20-10-2010
05-05-2010 907889 078028 12-05-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 89
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
43 1 lần 15 1 lần 19 1 lần 10 1 lần 82 1 lần
97 1 lần 49 1 lần 28 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 3 lần
1 3 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 2 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 2 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (3 lần) - 4 (2 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 0 (3 lần) - 6 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 89 vào ngày trước đó

Ngày 23-09-2020, Giải Đặc Biệt:

390589
Ngày xuất hiện Loto ĐB 89 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 30/09 hàng năm
30-09-2015 931418