Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 25/02/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10

Ngày 19-02-2020, Giải Đặc Biệt:

214910
Ngày xuất hiện Loto ĐB 10 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29-01-2020 545810 369663 05-02-2020
23-10-2019 417610 882173 30-10-2019
09-05-2018 978810 815161 16-05-2018
28-10-2015 373810 745686 04-11-2015
01-06-2011 151710 819492 08-06-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
63 1 lần 73 1 lần 61 1 lần 86 1 lần 92 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 2 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 2 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 10 vào ngày trước đó

Ngày 19-02-2020, Giải Đặc Biệt:

214910
Ngày xuất hiện Loto ĐB 10 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 25/02 hàng năm
25-02-2015 340539