Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 11/04/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 70

Ngày 07-04-2021, Giải Đặc Biệt:

357670
Ngày xuất hiện Loto ĐB 70 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-01-2020 778670 150419 15-01-2020
28-03-2018 044670 551588 04-04-2018
19-07-2017 108870 895314 26-07-2017
21-10-2015 326070 373810 28-10-2015
30-04-2014 619870 147073 07-05-2014
13-11-2013 705670 804286 20-11-2013
16-03-2011 538270 419212 23-03-2011
09-06-2010 367770 166114 16-06-2010
03-02-2010 616870 372288 10-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 2 lần 14 2 lần 19 1 lần 10 1 lần 73 1 lần
86 1 lần 12 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 2 lần
1 5 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 2 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 2 lần
6 0 lần 1 lần 2 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 3 lần 2 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (5 lần) - 8 (3 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (2 lần) - 4 (2 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 6 (2 lần) - 5 (2 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 70 vào ngày trước đó

Ngày 07-04-2021, Giải Đặc Biệt:

357670
Ngày xuất hiện Loto ĐB 70 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 11/04 hàng năm
11-04-2018 068261
11-04-2012 672478