Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 29/09/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 13

Ngày 27-09-2020, Giải Đặc Biệt:

239213
Ngày xuất hiện Loto ĐB 13 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-12-2019 734713 694755 15-12-2019
19-05-2019 705813 816978 26-05-2019
03-05-2015 178013 888586 10-05-2015
28-09-2014 396813 552429 05-10-2014
22-01-2012 370213 367165 29-01-2012
09-05-2010 318313 076402 16-05-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 13
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
55 1 lần 78 1 lần 86 1 lần 29 1 lần 65 1 lần
02 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 2 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (2 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 13 vào ngày trước đó

Ngày 27-09-2020, Giải Đặc Biệt:

239213
Ngày xuất hiện Loto ĐB 13 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/09 hàng năm
29-09-2019 017236
29-09-2013 680824