Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 24/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 58

Ngày 19-01-2021, Giải Đặc Biệt:

493258
Ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03-12-2019 102558 820581 10-12-2019
24-10-2017 588358 238952 31-10-2017
22-10-2013 933358 007608 29-10-2013
06-11-2012 26758 36114 13-11-2012
29-06-2010 87658 22647 06-07-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 58
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
81 1 lần 52 1 lần 08 1 lần 14 1 lần 47 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 58 vào ngày trước đó

Ngày 19-01-2021, Giải Đặc Biệt:

493258
Ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 24/01 hàng năm
24-01-2017 59922
24-01-2012 21245