Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/10/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 43

Ngày 15-10-2019, Giải Đặc Biệt:

021843
Ngày xuất hiện Loto ĐB 43 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
20-11-2018 330543 640526 27-11-2018
21-08-2018 118943 198536 28-08-2018
29-11-2016 52043 20941 06-12-2016
24-12-2013 590743 016003 31-12-2013
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
26 1 lần 36 1 lần 41 1 lần 03 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 2 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 6 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 43 vào ngày trước đó

Ngày 15-10-2019, Giải Đặc Biệt:

021843
Ngày xuất hiện Loto ĐB 43 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/10 hàng năm
16-10-2018 403554
16-10-2012 62744