Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 31/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 18

Ngày 27-10-2020, Giải Đặc Biệt:

289818
Ngày xuất hiện Loto ĐB 18 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
01-09-2020 207918 578116 08-09-2020
17-03-2020 192118 026721 24-03-2020
27-06-2017 719018 688817 04-07-2017
02-05-2017 465918 245310 09-05-2017
14-02-2017 93618 56509 21-02-2017
23-08-2016 85718 69809 30-08-2016
12-01-2016 015218 219848 19-01-2016
20-09-2011 14118 26411 27-09-2011
18-05-2010 51918 34583 25-05-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 18
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
09 2 lần 16 1 lần 21 1 lần 17 1 lần 10 1 lần
48 1 lần 11 1 lần 83 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 0 lần
1 4 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 2 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (4 lần) - 0 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (2 lần) - 9 (2 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 9 (2 lần) - 2 (2 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 18 vào ngày trước đó

Ngày 27-10-2020, Giải Đặc Biệt:

289818
Ngày xuất hiện Loto ĐB 18 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 31/10 hàng năm
31-10-2017 238952