Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 42

Ngày 20-01-2021, Giải Đặc Biệt:

399042
Ngày xuất hiện Loto ĐB 42 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29-04-2020 000242 700811 06-05-2020
26-02-2020 716542 851931 04-03-2020
23-10-2019 224742 802925 30-10-2019
06-06-2018 037142 339249 13-06-2018
01-06-2016 553042 189849 08-06-2016
25-02-2015 582942 208162 04-03-2015
15-01-2014 962742 200662 22-01-2014
19-06-2013 403642 282545 26-06-2013
03-02-2010 907442 763346 10-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 42
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
49 2 lần 62 2 lần 11 1 lần 31 1 lần 25 1 lần
45 1 lần 46 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 2 lần 0 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 2 lần
4 4 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 2 lần 0 lần
6 2 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 2 lần
9 0 lần 2 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (4 lần) - 6 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (2 lần) - 5 (2 lần) - 9 (2 lần) - 2 (2 lần) - 6 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 3 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 42 vào ngày trước đó

Ngày 20-01-2021, Giải Đặc Biệt:

399042
Ngày xuất hiện Loto ĐB 42 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/01 hàng năm
27-01-2016 304506
27-01-2010 797207