Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 31/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 68

Ngày 28-10-2020, Giải Đặc Biệt:

222768
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30-01-2019 361768 994537 06-02-2019
23-01-2019 324268 361768 30-01-2019
25-05-2016 608368 553042 01-06-2016
29-07-2015 963268 993789 05-08-2015
07-05-2014 424868 324438 14-05-2014
26-03-2014 854368 464961 02-04-2014
01-05-2013 095768 790028 08-05-2013
07-04-2010 274068 713364 14-04-2010
24-03-2010 624068 108698 31-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
37 1 lần 68 1 lần 42 1 lần 89 1 lần 38 1 lần
61 1 lần 28 1 lần 64 1 lần 98 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 3 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 3 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 3 lần
8 1 lần 4 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (3 lần) - 3 (2 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 8 (4 lần) - 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 0 (3 lần) - 7 (3 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 68 vào ngày trước đó

Ngày 28-10-2020, Giải Đặc Biệt:

222768
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 31/10 hàng năm
31-10-2018 174366
31-10-2012 579132