Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 03/06/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 47

Ngày 27-05-2020, Giải Đặc Biệt:

230047
Ngày xuất hiện Loto ĐB 47 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
25-03-2020 720347 ... 01-04-2020
30-05-2018 580647 037142 06-06-2018
27-07-2016 916947 387919 03-08-2016
13-05-2015 217647 003371 20-05-2015
06-05-2015 313147 217647 13-05-2015
10-09-2014 023647 567055 17-09-2014
12-12-2012 755347 597149 19-12-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
.. 1 lần 42 1 lần 19 1 lần 71 1 lần 47 1 lần
55 1 lần 49 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 3 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần) - . (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - . (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 0 (3 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 47 vào ngày trước đó

Ngày 27-05-2020, Giải Đặc Biệt:

230047
Ngày xuất hiện Loto ĐB 47 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 03/06 hàng năm
03-06-2015 132631