Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 10/08/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 05

Ngày 08-08-2020, Giải Đặc Biệt:

609505
Ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18-12-2019 376205 384859 21-12-2019
08-06-2019 327305 475522 12-06-2019
11-05-2019 460505 991417 15-05-2019
20-03-2019 989705 106293 23-03-2019
19-12-2018 183405 751693 22-12-2018
20-12-2014 558705 168315 24-12-2014
27-08-2014 461705 547591 30-08-2014
05-02-2011 89705 21863 09-02-2011
24-02-2010 08905 60766 27-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
93 2 lần 59 1 lần 22 1 lần 17 1 lần 15 1 lần
91 1 lần 63 1 lần 66 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 2 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 3 lần
3 0 lần 3 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 2 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 3 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 1 (2 lần) - 6 (2 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 3 (3 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 2 (3 lần) - 4 (2 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 05 vào ngày trước đó

Ngày 08-08-2020, Giải Đặc Biệt:

609505
Ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 10/08 hàng năm
10-08-2019 334414
10-08-2016 73904
10-08-2013 104687
10-08-2011 98341