Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 82

Ngày 23-01-2021, Giải Đặc Biệt:

198182
Ngày xuất hiện Loto ĐB 82 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
13-11-2019 673582 552513 16-11-2019
10-04-2019 508682 096475 13-04-2019
06-10-2018 467582 535671 10-10-2018
11-04-2018 444882 874072 14-04-2018
30-03-2016 564682 06983 02-04-2016
26-09-2015 500482 661746 30-09-2015
21-02-2015 095482 231401 25-02-2015
04-02-2015 087582 400498 07-02-2015
05-11-2014 069682 998866 08-11-2014
17-09-2014 023282 106514 20-09-2014
02-04-2014 967682 105837 05-04-2014
25-12-2013 623782 694081 28-12-2013
29-01-2011 62682 87420 02-02-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 82
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
13 1 lần 75 1 lần 71 1 lần 72 1 lần 83 1 lần
46 1 lần 01 1 lần 98 1 lần 66 1 lần 14 1 lần
37 1 lần 81 1 lần 20 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 2 lần 3 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 3 lần
3 1 lần 2 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 2 lần 0 lần
7 3 lần 1 lần 1 lần
8 2 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (3 lần) - 1 (2 lần) - 8 (2 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (0 lần)
Đuôi 1 (3 lần) - 3 (2 lần) - 6 (2 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (3 lần) - 9 (2 lần) - 1 (2 lần) - 0 (2 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 82 vào ngày trước đó

Ngày 23-01-2021, Giải Đặc Biệt:

198182
Ngày xuất hiện Loto ĐB 82 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/01 hàng năm
27-01-2018 196296
27-01-2016 916249
27-01-2010 66836