Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 01/11/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 80

Ngày 31-10-2020, Giải Đặc Biệt:

873980
Ngày xuất hiện Loto ĐB 80 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17-10-2020 594080 029061 21-10-2020
22-07-2020 746980 831979 25-07-2020
30-05-2020 153980 283324 03-06-2020
06-07-2019 264780 832738 10-07-2019
10-01-2018 037380 171070 13-01-2018
19-11-2016 25780 96018 23-11-2016
13-08-2014 323280 113713 16-08-2014
05-02-2014 601480 242926 08-02-2014
29-06-2013 316680 230581 03-07-2013
26-06-2013 678180 316680 29-06-2013
23-05-2012 68980 60977 26-05-2012
06-08-2011 59480 98341 10-08-2011
14-05-2011 44880 82810 18-05-2011
09-04-2011 13580 55710 13-04-2011
19-01-2011 99780 60875 22-01-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 80
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
10 2 lần 61 1 lần 79 1 lần 24 1 lần 38 1 lần
70 1 lần 18 1 lần 13 1 lần 26 1 lần 81 1 lần
80 1 lần 77 1 lần 41 1 lần 75 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 4 lần 0 lần
1 4 lần 3 lần 3 lần
2 2 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 2 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 2 lần
7 4 lần 1 lần 2 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần
9 0 lần 1 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (4 lần) - 1 (4 lần) - 2 (2 lần) - 8 (2 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 0 (4 lần) - 1 (3 lần) - 8 (2 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần)
Tổng 1 (3 lần) - 7 (2 lần) - 6 (2 lần) - 9 (2 lần) - 4 (2 lần) - 8 (2 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 80 vào ngày trước đó

Ngày 31-10-2020, Giải Đặc Biệt:

873980
Ngày xuất hiện Loto ĐB 80 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 01/11 hàng năm
01-11-2017 603228
01-11-2014 402153