Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 12/12/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 02

Ngày 11-12-2019, Giải Đặc Biệt:

671202
Ngày xuất hiện Loto ĐB 02 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
22-06-2019 522502 413217 26-06-2019
13-02-2019 009802 808663 16-02-2019
03-03-2018 128902 610804 07-03-2018
23-09-2017 669102 982134 27-09-2017
13-09-2017 217102 269609 16-09-2017
25-02-2017 26302 39444 01-03-2017
30-11-2016 68902 98514 03-12-2016
12-03-2016 865402 763086 16-03-2016
18-03-2015 055402 072677 21-03-2015
12-06-2013 868402 928797 15-06-2013
15-08-2012 028702 42940 18-08-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 02
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
17 1 lần 63 1 lần 04 1 lần 34 1 lần 09 1 lần
44 1 lần 14 1 lần 86 1 lần 77 1 lần 97 1 lần
40 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 0 lần
1 2 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 2 lần 4 lần 4 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 3 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 2 lần
9 1 lần 1 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần) - 0 (2 lần) - 4 (2 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần)
Đuôi 4 (4 lần) - 7 (3 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 4 (4 lần) - 8 (2 lần) - 9 (2 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 02 vào ngày trước đó

Ngày 11-12-2019, Giải Đặc Biệt:

671202
Ngày xuất hiện Loto ĐB 02 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 12/12 hàng năm
12-12-2018 263545
12-12-2015 094595
12-12-2012 33010