Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 18/11/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 58

Ngày 16-11-2019, Giải Đặc Biệt:

467858
Ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16-02-2019 512358 409452 23-02-2019
31-10-2015 604858 184131 07-11-2015
19-04-2014 970358 564243 26-04-2014
11-01-2014 300958 587349 18-01-2014
16-03-2013 798058 260987 23-03-2013
09-06-2012 47358 58909 16-06-2012
08-10-2011 26058 29068 15-10-2011
09-10-2010 51658 10664 16-10-2010
01-05-2010 23758 78757 08-05-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 58
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
52 1 lần 31 1 lần 43 1 lần 49 1 lần 87 1 lần
09 1 lần 68 1 lần 64 1 lần 57 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 2 lần 1 lần 2 lần
5 2 lần 0 lần 1 lần
6 2 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 2 lần 2 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 2 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần) - 4 (2 lần) - 6 (2 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 7 (2 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 7 (2 lần) - 4 (2 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 58 vào ngày trước đó

Ngày 16-11-2019, Giải Đặc Biệt:

467858
Ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/11 hàng năm
18-11-2017 231678