Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 29/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 68

Ngày 26-10-2020, Giải Đặc Biệt:

553968
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-01-2018 494468 452578 15-01-2018
25-09-2017 889068 578837 02-10-2017
04-07-2016 377068 497708 11-07-2016
30-03-2015 066168 282726 06-04-2015
24-11-2014 203068 785230 01-12-2014
29-09-2014 967268 275584 06-10-2014
23-09-2013 808068 504866 30-09-2013
04-07-2011 412368 985343 11-07-2011
06-12-2010 966068 322928 13-12-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
78 1 lần 37 1 lần 08 1 lần 26 1 lần 30 1 lần
84 1 lần 66 1 lần 43 1 lần 28 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 2 lần 0 lần 2 lần
3 2 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 2 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 3 lần 2 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần) - 2 (2 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (3 lần) - 6 (2 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (2 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 68 vào ngày trước đó

Ngày 26-10-2020, Giải Đặc Biệt:

553968
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/10 hàng năm
29-10-2018 074858
29-10-2012 719067