Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/10/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 93

Ngày 14-10-2019, Giải Đặc Biệt:

601993
Ngày xuất hiện Loto ĐB 93 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
02-07-2018 801893 589902 09-07-2018
28-03-2016 430493 191336 04-04-2016
21-09-2015 346993 801441 28-09-2015
31-10-2011 521293 954184 07-11-2011
07-06-2010 203993 458922 14-06-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 1 lần 36 1 lần 41 1 lần 84 1 lần 22 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 93 vào ngày trước đó

Ngày 14-10-2019, Giải Đặc Biệt:

601993
Ngày xuất hiện Loto ĐB 93 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/10 hàng năm
16-10-2017 166722