Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 09/08/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 47

Ngày 03-08-2020, Giải Đặc Biệt:

520547
Ngày xuất hiện Loto ĐB 47 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
07-05-2018 493447 681146 14-05-2018
03-07-2017 528947 040626 10-07-2017
04-01-2016 945447 180290 11-01-2016
09-03-2015 129347 427549 16-03-2015
21-10-2013 873847 955265 28-10-2013
07-05-2012 251647 760175 14-05-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
46 1 lần 26 1 lần 90 1 lần 49 1 lần 65 1 lần
75 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 2 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 2 lần 0 lần
6 1 lần 2 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 6 (2 lần) - 5 (2 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 47 vào ngày trước đó

Ngày 03-08-2020, Giải Đặc Biệt:

520547
Ngày xuất hiện Loto ĐB 47 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 09/08 hàng năm
09-08-2010 144560