Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 01/04/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 64

Ngày 30-03-2020, Giải Đặc Biệt:

038564
Ngày xuất hiện Loto ĐB 64 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03-02-2020 443764 805978 10-02-2020
15-05-2017 728064 559891 22-05-2017
21-11-2016 951064 122302 28-11-2016
11-11-2013 686764 393062 18-11-2013
07-10-2013 817264 790665 14-10-2013
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 64
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
78 1 lần 91 1 lần 02 1 lần 62 1 lần 65 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 2 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 2 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 64 vào ngày trước đó

Ngày 30-03-2020, Giải Đặc Biệt:

038564
Ngày xuất hiện Loto ĐB 64 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 01/04 hàng năm
01-04-2019 399553
01-04-2013 842626