Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 28/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 26

Ngày 25-01-2021, Giải Đặc Biệt:

468826
Ngày xuất hiện Loto ĐB 26 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
22-10-2018 189826 074858 29-10-2018
10-07-2017 040626 139332 17-07-2017
02-05-2016 759726 350195 09-05-2016
03-08-2015 988426 621201 10-08-2015
06-04-2015 282726 701461 13-04-2015
07-04-2014 577126 825696 14-04-2014
02-09-2013 397926 363491 09-09-2013
01-04-2013 842626 959071 08-04-2013
19-11-2012 103726 380861 26-11-2012
05-12-2011 851826 583757 12-12-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
61 2 lần 58 1 lần 32 1 lần 95 1 lần 01 1 lần
96 1 lần 91 1 lần 71 1 lần 57 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 5 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 2 lần 1 lần 2 lần
6 2 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 2 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 3 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 5 (2 lần) - 6 (2 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 1 (5 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 5 (2 lần) - 7 (2 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 26 vào ngày trước đó

Ngày 25-01-2021, Giải Đặc Biệt:

468826
Ngày xuất hiện Loto ĐB 26 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 28/01 hàng năm
28-01-2019 393340
28-01-2013 744800