Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 25/02/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 57

Ngày 24-02-2020, Giải Đặc Biệt:

812057
Ngày xuất hiện Loto ĐB 57 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04-03-2019 798057 242943 11-03-2019
03-09-2018 952057 896123 10-09-2018
06-11-2017 906057 213999 13-11-2017
12-12-2011 583757 636591 19-12-2011
10-10-2011 836057 427796 17-10-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 57
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
43 1 lần 23 1 lần 99 1 lần 91 1 lần 96 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 2 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 2 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 3 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 5 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 57 vào ngày trước đó

Ngày 24-02-2020, Giải Đặc Biệt:

812057
Ngày xuất hiện Loto ĐB 57 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 25/02 hàng năm
25-02-2019 388512
25-02-2013 074683