Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 06/12/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 68

Ngày 29-11-2019, Giải Đặc Biệt:

322168
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19-08-2016 55168 31420 26-08-2016
15-01-2016 845068 622583 22-01-2016
16-05-2014 403568 898036 23-05-2014
14-03-2014 618468 337793 21-03-2014
03-05-2013 900768 840694 10-05-2013
12-10-2012 00168 84937 19-10-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
20 1 lần 83 1 lần 36 1 lần 93 1 lần 94 1 lần
37 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 2 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần) - 9 (2 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 68 vào ngày trước đó

Ngày 29-11-2019, Giải Đặc Biệt:

322168
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 06/12 hàng năm
06-12-2013 793630