Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09

Ngày 22-01-2021, Giải Đặc Biệt:

119209
Ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-11-2019 992909 921332 15-11-2019
26-04-2019 124809 411279 03-05-2019
16-11-2018 951309 506682 23-11-2018
04-05-2018 853509 965891 11-05-2018
15-09-2017 711509 136737 22-09-2017
25-09-2015 313109 415124 02-10-2015
01-08-2014 863209 389610 08-08-2014
29-10-2010 02609 90400 05-11-2010
23-04-2010 07409 59163 30-04-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
32 1 lần 79 1 lần 82 1 lần 91 1 lần 37 1 lần
24 1 lần 10 1 lần 00 1 lần 63 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 4 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 0 lần
3 2 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 2 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 0 (2 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 0 (4 lần) - 6 (2 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 09 vào ngày trước đó

Ngày 22-01-2021, Giải Đặc Biệt:

119209
Ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/01 hàng năm
26-01-2018 159337