Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 06/08/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97

Ngày 03-08-2020, Giải Đặc Biệt:

171897
Ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
27-07-2019 714397 177020 29-07-2019
16-10-2017 100897 572653 21-10-2017
27-02-2016 971897 986293 29-02-2016
01-08-2015 236497 986761 03-08-2015
11-07-2015 313797 767077 13-07-2015
31-01-2015 897597 489747 02-02-2015
20-10-2014 773297 001584 25-10-2014
19-01-2013 726397 776235 21-01-2013
03-09-2012 686597 802859 08-09-2012
03-12-2011 624097 815321 05-12-2011
19-09-2011 217997 492685 24-09-2011
27-08-2011 616397 822621 29-08-2011
17-05-2010 872497 475577 22-05-2010
20-02-2010 490297 249122 22-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
77 2 lần 21 2 lần 20 1 lần 53 1 lần 93 1 lần
61 1 lần 47 1 lần 84 1 lần 35 1 lần 59 1 lần
85 1 lần 22 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 3 lần 1 lần
2 4 lần 1 lần 3 lần
3 1 lần 2 lần 3 lần
4 1 lần 1 lần 4 lần
5 2 lần 2 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 2 lần 3 lần 1 lần
8 2 lần 0 lần 2 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (4 lần) - 5 (2 lần) - 7 (2 lần) - 8 (2 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần)
Đuôi 1 (3 lần) - 7 (3 lần) - 3 (2 lần) - 5 (2 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 4 (4 lần) - 2 (3 lần) - 3 (3 lần) - 8 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 97 vào ngày trước đó

Ngày 03-08-2020, Giải Đặc Biệt:

171897
Ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 06/08 hàng năm
06-08-2018 836164
06-08-2016 141607
06-08-2012 061740
06-08-2011 622934