Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 03/06/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 72

Ngày 01-06-2020, Giải Đặc Biệt:

499172
Ngày xuất hiện Loto ĐB 72 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18-05-2020 347672 488480 23-05-2020
23-06-2018 503172 974389 25-06-2018
12-06-2017 309272 398156 17-06-2017
11-06-2016 130272 110863 13-06-2016
02-05-2016 615872 250438 07-05-2016
14-09-2015 486372 543940 19-09-2015
16-08-2014 952372 479895 18-08-2014
22-02-2014 455872 666514 24-02-2014
10-12-2012 872972 562221 15-12-2012
19-12-2011 772072 260890 24-12-2011
11-04-2011 663772 362296 16-04-2011
24-04-2010 864372 205743 26-04-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 72
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
80 1 lần 89 1 lần 56 1 lần 63 1 lần 38 1 lần
40 1 lần 95 1 lần 14 1 lần 21 1 lần 90 1 lần
96 1 lần 43 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 3 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 2 lần 1 lần
4 2 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 2 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 2 lần
8 2 lần 1 lần 1 lần
9 3 lần 1 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 8 (2 lần) - 4 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 0 (3 lần) - 6 (2 lần) - 3 (2 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 7 (2 lần) - 1 (2 lần) - 9 (2 lần) - 4 (2 lần) - 5 (2 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 72 vào ngày trước đó

Ngày 01-06-2020, Giải Đặc Biệt:

499172
Ngày xuất hiện Loto ĐB 72 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 03/06 hàng năm
03-06-2019 958519
03-06-2017 784683
03-06-2013 002756