Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 13/11/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00

Ngày 11-11-2019, Giải Đặc Biệt:

445200
Ngày xuất hiện Loto ĐB 00 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-04-2019 891000 062866 20-04-2019
13-04-2019 640400 891000 15-04-2019
09-03-2019 901300 745185 11-03-2019
24-12-2018 258800 530596 29-12-2018
27-08-2018 420700 172422 01-09-2018
09-04-2018 740100 552116 14-04-2018
08-04-2017 120300 073688 10-04-2017
13-03-2017 603700 269643 18-03-2017
20-06-2015 710800 262788 22-06-2015
27-04-2015 668800 369902 02-05-2015
09-08-2014 716900 826119 11-08-2014
01-06-2013 156600 002756 03-06-2013
16-02-2013 796000 553961 18-02-2013
02-06-2012 453700 292228 04-06-2012
12-12-2011 060100 613019 17-12-2011
05-11-2011 034400 062932 07-11-2011
13-02-2010 640200 313921 15-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 2 lần 19 2 lần 66 1 lần 00 1 lần 85 1 lần
96 1 lần 22 1 lần 16 1 lần 43 1 lần 02 1 lần
56 1 lần 61 1 lần 28 1 lần 32 1 lần 21 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 4 lần
1 3 lần 2 lần 1 lần
2 3 lần 3 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 2 lần
6 2 lần 4 lần 2 lần
7 0 lần 0 lần 3 lần
8 3 lần 3 lần 0 lần
9 1 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (3 lần) - 2 (3 lần) - 1 (3 lần) - 6 (2 lần) - 0 (2 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 6 (4 lần) - 2 (3 lần) - 8 (3 lần) - 9 (2 lần) - 1 (2 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 0 (4 lần) - 7 (3 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 5 (2 lần) - 6 (2 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 00 vào ngày trước đó

Ngày 11-11-2019, Giải Đặc Biệt:

445200
Ngày xuất hiện Loto ĐB 00 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 13/11 hàng năm
13-11-2017 573879
13-11-2010 006036