Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 83

Ngày 25-01-2021, Giải Đặc Biệt:

145583
Ngày xuất hiện Loto ĐB 83 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23-01-2021 705683 145583 25-01-2021
10-02-2020 566283 456041 15-02-2020
16-04-2018 739383 198160 21-04-2018
26-02-2018 663283 223365 03-03-2018
03-06-2017 784683 469401 05-06-2017
29-05-2017 992683 784683 03-06-2017
10-02-2014 006183 269818 15-02-2014
15-07-2013 094383 679925 20-07-2013
12-11-2012 662483 491431 17-11-2012
18-01-2010 720483 231545 23-01-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 83
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
83 2 lần 41 1 lần 60 1 lần 65 1 lần 01 1 lần
18 1 lần 25 1 lần 31 1 lần 45 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 3 lần 4 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 2 lần 0 lần
4 2 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 3 lần 1 lần
6 2 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 2 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 4 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (3 lần) - 5 (3 lần) - 3 (2 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (4 lần) - 9 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 83 vào ngày trước đó

Ngày 25-01-2021, Giải Đặc Biệt:

145583
Ngày xuất hiện Loto ĐB 83 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/01 hàng năm
27-01-2020 180309
27-01-2018 306051
27-01-2014 440656