Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 31/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 14

Ngày 26-10-2020, Giải Đặc Biệt:

867014
Ngày xuất hiện Loto ĐB 14 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11-05-2020 577014 723711 16-05-2020
04-05-2020 245914 028667 09-05-2020
01-10-2016 839414 945019 03-10-2016
20-06-2016 826514 963112 25-06-2016
07-02-2015 797914 914147 09-02-2015
17-01-2015 539914 717029 19-01-2015
29-11-2014 221414 157307 01-12-2014
07-04-2014 846914 929237 12-04-2014
24-02-2014 666514 271602 01-03-2014
05-10-2013 049014 387246 07-10-2013
09-09-2013 660414 114371 14-09-2013
02-03-2013 140114 397430 04-03-2013
19-07-2010 813314 306305 24-07-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 14
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
11 1 lần 67 1 lần 19 1 lần 12 1 lần 47 1 lần
29 1 lần 07 1 lần 37 1 lần 02 1 lần 46 1 lần
71 1 lần 30 1 lần 05 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 1 lần 3 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 0 lần 3 lần
4 2 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 4 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (3 lần) - 0 (3 lần) - 4 (2 lần) - 3 (2 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 7 (4 lần) - 1 (2 lần) - 9 (2 lần) - 2 (2 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 3 (3 lần) - 0 (3 lần) - 2 (2 lần) - 1 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 14 vào ngày trước đó

Ngày 26-10-2020, Giải Đặc Biệt:

867014
Ngày xuất hiện Loto ĐB 14 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 31/10 hàng năm
31-10-2016 953649
31-10-2015 605729
31-10-2011 154348