Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 01/04/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 81

Ngày 30-03-2020, Giải Đặc Biệt:

318181
Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-06-2019 463881 587786 17-06-2019
07-01-2019 334781 643358 12-01-2019
08-12-2018 479881 116279 10-12-2018
14-05-2018 891481 516387 19-05-2018
10-10-2016 643781 296198 15-10-2016
17-09-2016 169281 261258 19-09-2016
28-12-2015 020481 196828 02-01-2016
06-07-2015 179681 313797 11-07-2015
15-11-2014 798581 096964 17-11-2014
08-03-2014 070681 453320 10-03-2014
24-06-2013 958681 325098 29-06-2013
07-01-2013 646281 687877 12-01-2013
24-09-2012 218981 416563 29-09-2012
10-09-2012 900981 464701 15-09-2012
28-03-2011 734281 302486 02-04-2011
06-12-2010 878681 006538 11-12-2010
06-09-2010 956881 644059 11-09-2010
22-03-2010 396581 965634 27-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 81
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
86 2 lần 58 2 lần 98 2 lần 79 1 lần 87 1 lần
28 1 lần 97 1 lần 64 1 lần 20 1 lần 77 1 lần
63 1 lần 01 1 lần 38 1 lần 59 1 lần 34 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 0 lần 1 lần 2 lần
2 2 lần 0 lần 1 lần
3 2 lần 1 lần 2 lần
4 0 lần 2 lần 4 lần
5 3 lần 0 lần 1 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần
7 2 lần 3 lần 3 lần
8 3 lần 6 lần 0 lần
9 3 lần 2 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (3 lần) - 5 (3 lần) - 9 (3 lần) - 7 (2 lần) - 2 (2 lần) - 6 (2 lần) - 3 (2 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần)
Đuôi 8 (6 lần) - 7 (3 lần) - 6 (2 lần) - 9 (2 lần) - 4 (2 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần)
Tổng 4 (4 lần) - 7 (3 lần) - 3 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 81 vào ngày trước đó

Ngày 30-03-2020, Giải Đặc Biệt:

318181
Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 01/04 hàng năm
01-04-2019 383803
01-04-2017 116860
01-04-2013 794439