Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 31/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00

Ngày 24-10-2020, Giải Đặc Biệt:

696100
Ngày xuất hiện Loto ĐB 00 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11-02-2017 176200 981108 18-02-2017
14-05-2016 410600 794332 21-05-2016
15-08-2015 712600 587393 22-08-2015
03-05-2014 968200 113883 10-05-2014
25-02-2012 889900 401562 03-03-2012
30-07-2011 954100 877749 06-08-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
08 1 lần 32 1 lần 93 1 lần 83 1 lần 62 1 lần
49 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 2 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 2 (2 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 00 vào ngày trước đó

Ngày 24-10-2020, Giải Đặc Biệt:

696100
Ngày xuất hiện Loto ĐB 00 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 31/10 hàng năm
31-10-2015 161762