Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 14/07/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 21

Ngày 12-07-2020, Giải Đặc Biệt:

391221
Ngày xuất hiện Loto ĐB 21 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
25-03-2018 186321 968951 01-04-2018
16-10-2016 588621 890088 23-10-2016
28-08-2016 207721 457505 04-09-2016
19-09-2010 746821 326450 26-09-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 21
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
51 1 lần 88 1 lần 05 1 lần 50 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 2 lần 1 lần 2 lần
6 0 lần 0 lần 2 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 6 (2 lần) - 5 (2 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 21 vào ngày trước đó

Ngày 12-07-2020, Giải Đặc Biệt:

391221
Ngày xuất hiện Loto ĐB 21 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 14/07 hàng năm
14-07-2019 864371
14-07-2013 522844