Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 20/09/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 68

Ngày 13-09-2020, Giải Đặc Biệt:

964068
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12-05-2019 036168 628417 19-05-2019
17-02-2019 071568 979185 24-02-2019
18-03-2018 872768 186321 25-03-2018
13-08-2017 059968 704215 20-08-2017
06-08-2017 979468 059968 13-08-2017
19-10-2014 525768 078457 26-10-2014
11-05-2014 942968 075271 18-05-2014
03-06-2012 587168 675090 10-06-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
17 1 lần 85 1 lần 21 1 lần 15 1 lần 68 1 lần
57 1 lần 71 1 lần 90 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 2 lần 2 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 2 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 2 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 2 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 2 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 5 (2 lần) - 1 (2 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 3 (2 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 68 vào ngày trước đó

Ngày 13-09-2020, Giải Đặc Biệt:

964068
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 20/09 hàng năm
20-09-2015 693455