Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50

Ngày 24-01-2021, Giải Đặc Biệt:

844750
Ngày xuất hiện Loto ĐB 50 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19-06-2019 041750 305017 23-06-2019
18-04-2018 269550 688436 22-04-2018
20-01-2016 692450 167652 24-01-2016
17-01-2016 793450 692450 20-01-2016
01-11-2015 244550 697666 04-11-2015
24-05-2015 342150 742202 27-05-2015
09-02-2014 778850 260865 12-02-2014
28-10-2012 01750 635633 31-10-2012
30-09-2012 20950 812953 03-10-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
17 1 lần 36 1 lần 52 1 lần 50 1 lần 66 1 lần
02 1 lần 65 1 lần 33 1 lần 53 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 3 lần 1 lần 1 lần
6 2 lần 2 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 2 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (3 lần) - 3 (2 lần) - 6 (2 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 6 (2 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 2 (2 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 50 vào ngày trước đó

Ngày 24-01-2021, Giải Đặc Biệt:

844750
Ngày xuất hiện Loto ĐB 50 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/01 hàng năm
26-01-2020 521281
26-01-2014 771829
26-01-2011 46362