Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 03/06/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40

Ngày 31-05-2020, Giải Đặc Biệt:

111540
Ngày xuất hiện Loto ĐB 40 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-01-2020 044140 158570 12-01-2020
06-03-2019 593540 157108 10-03-2019
07-05-2017 193540 479499 10-05-2017
14-09-2016 08540 84837 18-09-2016
21-12-2014 468540 024690 24-12-2014
07-09-2014 235040 376415 10-09-2014
20-10-2013 350440 649078 23-10-2013
05-10-2011 37340 87918 09-10-2011
28-04-2010 14040 59712 02-05-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
70 1 lần 08 1 lần 99 1 lần 37 1 lần 90 1 lần
15 1 lần 78 1 lần 18 1 lần 12 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 1 lần
1 3 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 2 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 3 lần 2 lần
9 2 lần 1 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (3 lần) - 7 (2 lần) - 9 (2 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 8 (3 lần) - 0 (2 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 9 (2 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 40 vào ngày trước đó

Ngày 31-05-2020, Giải Đặc Biệt:

111540
Ngày xuất hiện Loto ĐB 40 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 03/06 hàng năm
03-06-2018 982615
03-06-2015 353005
03-06-2012 97932