Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 02/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 58

Ngày 30-09-2020, Giải Đặc Biệt:

451958
Ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
21-08-2019 423858 244149 25-08-2019
11-02-2018 562258 015898 14-02-2018
01-01-2017 73058 63746 04-01-2017
01-05-2016 69558 49584 04-05-2016
27-04-2016 97758 69558 01-05-2016
30-11-2014 792658 662433 03-12-2014
15-01-2014 101258 678265 19-01-2014
25-09-2013 359958 875004 29-09-2013
14-07-2013 697158 467407 17-07-2013
11-03-2012 95458 04334 14-03-2012
18-12-2011 20858 75641 21-12-2011
16-11-2011 72258 93654 20-11-2011
14-08-2011 94858 70466 17-08-2011
10-04-2011 93358 57416 13-04-2011
16-02-2011 68758 64692 20-02-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 58
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
49 1 lần 98 1 lần 46 1 lần 84 1 lần 58 1 lần
33 1 lần 65 1 lần 04 1 lần 07 1 lần 34 1 lần
41 1 lần 54 1 lần 66 1 lần 16 1 lần 92 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 0 lần 1 lần 2 lần
3 2 lần 1 lần 2 lần
4 3 lần 4 lần 1 lần
5 2 lần 1 lần 1 lần
6 2 lần 3 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 4 lần
8 1 lần 2 lần 0 lần
9 2 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần) - 9 (2 lần) - 5 (2 lần) - 3 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (2 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 4 (4 lần) - 6 (3 lần) - 8 (2 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần)
Tổng 7 (4 lần) - 3 (2 lần) - 2 (2 lần) - 1 (2 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 58 vào ngày trước đó

Ngày 30-09-2020, Giải Đặc Biệt:

451958
Ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 02/10 hàng năm
02-10-2019 130499
02-10-2016 56030
02-10-2013 954343
02-10-2011 95223