Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/10/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 94

Ngày 13-10-2019, Giải Đặc Biệt:

793094
Ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
07-07-2019 159494 336619 10-07-2019
25-07-2018 110894 533377 29-07-2018
20-12-2017 825594 997287 24-12-2017
05-06-2016 97194 57443 08-06-2016
05-05-2013 951094 115823 08-05-2013
26-09-2010 35594 80727 29-09-2010
02-06-2010 55594 25768 06-06-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
19 1 lần 77 1 lần 87 1 lần 43 1 lần 23 1 lần
27 1 lần 68 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 2 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 2 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 2 lần
5 0 lần 0 lần 2 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 3 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 7 (3 lần) - 3 (2 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 5 (2 lần) - 4 (2 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 94 vào ngày trước đó

Ngày 13-10-2019, Giải Đặc Biệt:

793094
Ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/10 hàng năm
16-10-2016 42706
16-10-2013 954243
16-10-2011 84253