Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 29/09/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 35

Ngày 27-09-2020, Giải Đặc Biệt:

823535
Ngày xuất hiện Loto ĐB 35 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
02-02-2020 488635 553673 09-02-2020
19-02-2017 13935 41271 26-02-2017
08-11-2015 421035 131486 15-11-2015
30-06-2013 230135 959237 07-07-2013
04-11-2012 18535 76337 11-11-2012
13-11-2011 41035 41884 20-11-2011
08-05-2011 36635 31803 15-05-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 35
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
37 2 lần 73 1 lần 71 1 lần 86 1 lần 84 1 lần
03 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 3 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 2 lần 2 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 2 lần 2 lần 0 lần
8 2 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần) - 8 (2 lần) - 3 (2 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (3 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 35 vào ngày trước đó

Ngày 27-09-2020, Giải Đặc Biệt:

823535
Ngày xuất hiện Loto ĐB 35 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/09 hàng năm
29-09-2019 821224
29-09-2013 633271