Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 23/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 48

Ngày 17-01-2021, Giải Đặc Biệt:

326448
Ngày xuất hiện Loto ĐB 48 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
14-06-2020 482548 423701 21-06-2020
07-08-2016 17548 77297 14-08-2016
09-02-2014 257148 717322 16-02-2014
27-02-2011 71748 86712 06-03-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
01 1 lần 97 1 lần 22 1 lần 12 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 48 vào ngày trước đó

Ngày 17-01-2021, Giải Đặc Biệt:

326448
Ngày xuất hiện Loto ĐB 48 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 23/01 hàng năm
23-01-2011 90599