Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 07/06/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 68

Ngày 06-06-2020, Giải Đặc Biệt:

824868
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-09-2018 449668 002093 22-09-2018
21-07-2018 348068 211259 28-07-2018
10-10-2015 122568 262189 17-10-2015
23-08-2014 186768 767724 30-08-2014
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
93 1 lần 59 1 lần 89 1 lần 24 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 68 vào ngày trước đó

Ngày 06-06-2020, Giải Đặc Biệt:

824868
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 07/06 hàng năm
07-06-2014 553299