Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 67

Ngày 23-01-2021, Giải Đặc Biệt:

800867
Ngày xuất hiện Loto ĐB 67 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11-05-2019 674067 010277 18-05-2019
19-01-2019 265867 234904 26-01-2019
06-05-2017 387667 229779 13-05-2017
01-10-2016 731367 637472 08-10-2016
19-12-2015 160367 756160 26-12-2015
05-12-2015 837267 839593 12-12-2015
21-01-2012 524967 682098 28-01-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 67
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
77 1 lần 04 1 lần 79 1 lần 72 1 lần 60 1 lần
93 1 lần 98 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 2 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 2 lần
7 3 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 2 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (3 lần) - 9 (2 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 6 (2 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 67 vào ngày trước đó

Ngày 23-01-2021, Giải Đặc Biệt:

800867
Ngày xuất hiện Loto ĐB 67 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/01 hàng năm
26-01-2019 234904
26-01-2013 307559