Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 06/12/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 60

Ngày 30-11-2019, Giải Đặc Biệt:

677360
Ngày xuất hiện Loto ĐB 60 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
24-06-2017 539560 256918 01-07-2017
13-02-2016 814660 776174 20-02-2016
26-12-2015 756160 363188 02-01-2016
11-01-2014 180260 165748 18-01-2014
04-12-2010 544060 079563 11-12-2010
10-04-2010 713160 754176 17-04-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 60
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
18 1 lần 74 1 lần 88 1 lần 48 1 lần 63 1 lần
76 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 2 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 3 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (3 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 60 vào ngày trước đó

Ngày 30-11-2019, Giải Đặc Biệt:

677360
Ngày xuất hiện Loto ĐB 60 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 06/12 hàng năm
06-12-2014 606036