Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 01/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 58

Ngày 26-09-2020, Giải Đặc Biệt:

453558
Ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
22-07-2017 257058 866376 29-07-2017
15-10-2016 443258 975106 22-10-2016
21-03-2015 763358 862216 28-03-2015
08-06-2013 916558 898369 15-06-2013
10-12-2011 924158 482971 17-12-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 58
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
76 1 lần 06 1 lần 16 1 lần 69 1 lần 71 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 3 lần 1 lần
7 2 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 6 (3 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 58 vào ngày trước đó

Ngày 26-09-2020, Giải Đặc Biệt:

453558
Ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 01/10 hàng năm
01-10-2016 731367
01-10-2011 327993