Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 24/11/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 18

Ngày 20-11-2020, Giải Đặc Biệt:

681318
Ngày xuất hiện Loto ĐB 18 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
27-12-2019 122718 271620 03-01-2020
22-05-2015 117918 711185 29-05-2015
19-04-2013 276918 098519 26-04-2013
12-04-2013 924218 276918 19-04-2013
10-06-2011 85418 86269 17-06-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 18
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
20 1 lần 85 1 lần 19 1 lần 18 1 lần 69 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 2 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 2 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 18 vào ngày trước đó

Ngày 20-11-2020, Giải Đặc Biệt:

681318
Ngày xuất hiện Loto ĐB 18 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 24/11 hàng năm
24-11-2017 116394