Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 18/11/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 58

Ngày 11-11-2019, Giải Đặc Biệt:

574558
Ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04-05-2015 171758 707592 11-05-2015
02-03-2015 022958 197910 09-03-2015
18-11-2013 379158 773907 25-11-2013
25-02-2013 638858 958726 04-03-2013
03-12-2012 14158 55263 10-12-2012
30-05-2011 89158 76643 06-06-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 58
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
92 1 lần 10 1 lần 07 1 lần 26 1 lần 63 1 lần
43 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 2 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 2 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 7 (2 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 58 vào ngày trước đó

Ngày 11-11-2019, Giải Đặc Biệt:

574558
Ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/11 hàng năm
18-11-2013 379158