Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 28/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 88

Ngày 25-01-2021, Giải Đặc Biệt:

226388
Ngày xuất hiện Loto ĐB 88 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
27-04-2020 429188 477213 04-05-2020
23-03-2020 804688 715990 30-03-2020
30-04-2018 988188 223393 07-05-2018
11-01-2016 182988 054368 18-01-2016
12-09-2011 48988 40861 19-09-2011
07-02-2011 22788 62949 14-02-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 88
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
13 1 lần 90 1 lần 93 1 lần 68 1 lần 61 1 lần
49 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 2 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 2 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 2 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần) - 9 (2 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 88 vào ngày trước đó

Ngày 25-01-2021, Giải Đặc Biệt:

226388
Ngày xuất hiện Loto ĐB 88 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 28/01 hàng năm
28-01-2019 262598
28-01-2013 203760