Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 29/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97

Ngày 26-10-2020, Giải Đặc Biệt:

469897
Ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23-07-2018 273097 406822 30-07-2018
11-07-2016 54197 66259 18-07-2016
31-12-2012 19697 774146 07-01-2013
05-03-2012 25097 55539 12-03-2012
07-11-2011 15997 19972 14-11-2011
23-08-2010 74997 38000 30-08-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
22 1 lần 59 1 lần 46 1 lần 39 1 lần 72 1 lần
00 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 2 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 2 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 9 (2 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 0 (2 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 97 vào ngày trước đó

Ngày 26-10-2020, Giải Đặc Biệt:

469897
Ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/10 hàng năm
29-10-2018 133368
29-10-2012 03813