Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 28/02/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 81

Ngày 27-02-2020, Giải Đặc Biệt:

994181
Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26-07-2018 945181 771547 02-08-2018
03-08-2017 536081 417542 10-08-2017
10-07-2014 037781 642994 17-07-2014
25-04-2013 92681 82424 02-05-2013
05-07-2012 72981 00847 12-07-2012
16-12-2010 32781 99459 23-12-2010
25-11-2010 61081 46946 02-12-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 81
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
47 2 lần 42 1 lần 94 1 lần 24 1 lần 59 1 lần
46 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 4 lần 2 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 2 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (4 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 4 (2 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 6 (2 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 81 vào ngày trước đó

Ngày 27-02-2020, Giải Đặc Biệt:

994181
Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 28/02 hàng năm
28-02-2019 330334
28-02-2013 34615