Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 14/07/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 32

Ngày 07-07-2020, Giải Đặc Biệt:

038332
Ngày xuất hiện Loto ĐB 32 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16-02-2016 352432 340188 23-02-2016
11-08-2015 783032 836507 18-08-2015
31-05-2011 68132 58925 07-06-2011
18-01-2011 18732 30101 25-01-2011
09-02-2010 44132 22503 16-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 32
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 1 lần 07 1 lần 25 1 lần 01 1 lần 03 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 2 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (3 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 7 (2 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 32 vào ngày trước đó

Ngày 07-07-2020, Giải Đặc Biệt:

038332
Ngày xuất hiện Loto ĐB 32 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 14/07 hàng năm
14-07-2015 639726