Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 19/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61

Ngày 16-01-2021, Giải Đặc Biệt:

631761
Ngày xuất hiện Loto ĐB 61 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23-05-2020 949361 555577 30-05-2020
17-11-2018 580161 945562 24-11-2018
17-10-2015 227261 280860 24-10-2015
29-08-2015 784261 980692 05-09-2015
27-07-2013 935961 637512 03-08-2013
28-04-2012 78961 65290 05-05-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
77 1 lần 62 1 lần 60 1 lần 92 1 lần 12 1 lần
90 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 2 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 3 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 2 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 2 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 6 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 2 (3 lần) - 0 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 61 vào ngày trước đó

Ngày 16-01-2021, Giải Đặc Biệt:

631761
Ngày xuất hiện Loto ĐB 61 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 19/01 hàng năm
19-01-2019 990500
19-01-2013 048260