Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 09/12/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 65

Ngày 07-12-2019, Giải Đặc Biệt:

397165
Ngày xuất hiện Loto ĐB 65 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
06-07-2019 662965 697981 13-07-2019
13-04-2019 923265 402123 20-04-2019
20-05-2017 664365 148931 27-05-2017
26-03-2016 676765 94412 02-04-2016
20-09-2014 167265 261475 27-09-2014
01-03-2014 201965 543567 08-03-2014
07-12-2013 840765 159210 14-12-2013
12-10-2013 733065 357339 19-10-2013
14-04-2012 67565 72515 21-04-2012
12-11-2011 90065 27847 19-11-2011
05-02-2011 50365 33459 12-02-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 65
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
81 1 lần 23 1 lần 31 1 lần 12 1 lần 75 1 lần
67 1 lần 10 1 lần 39 1 lần 15 1 lần 47 1 lần
59 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 2 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 0 lần 2 lần
5 1 lần 2 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 2 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 2 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (3 lần) - 3 (2 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (2 lần) - 5 (2 lần) - 7 (2 lần) - 9 (2 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 3 (2 lần) - 2 (2 lần) - 1 (2 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 65 vào ngày trước đó

Ngày 07-12-2019, Giải Đặc Biệt:

397165
Ngày xuất hiện Loto ĐB 65 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 09/12 hàng năm
09-12-2017 820004