Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 02/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 59

Ngày 26-09-2020, Giải Đặc Biệt:

903859
Ngày xuất hiện Loto ĐB 59 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16-06-2018 413459 715299 23-06-2018
20-08-2016 19259 42185 27-08-2016
10-05-2014 248159 819856 17-05-2014
26-02-2011 88359 21891 05-03-2011
12-02-2011 33459 16835 19-02-2011
01-05-2010 43659 99898 08-05-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 59
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
99 1 lần 85 1 lần 56 1 lần 91 1 lần 35 1 lần
98 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 2 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 2 lần
9 3 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 5 (2 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 59 vào ngày trước đó

Ngày 26-09-2020, Giải Đặc Biệt:

903859
Ngày xuất hiện Loto ĐB 59 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 02/10 hàng năm
02-10-2010 28664