Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 29/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 71

Ngày 22-10-2020, Giải Đặc Biệt:

166271
Ngày xuất hiện Loto ĐB 71 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
22-10-2020 166271 807261 29-10-2020
19-07-2018 454971 886144 26-07-2018
08-02-2018 576171 542849 15-02-2018
27-04-2017 588171 062974 04-05-2017
26-07-2012 236771 299601 02-08-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 71
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
61 1 lần 44 1 lần 49 1 lần 74 1 lần 01 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 2 lần 2 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 2 lần 2 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (2 lần) - 4 (2 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 71 vào ngày trước đó

Ngày 22-10-2020, Giải Đặc Biệt:

166271
Ngày xuất hiện Loto ĐB 71 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/10 hàng năm
29-10-2020 807261
29-10-2015 182935