Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36

Ngày 21-01-2021, Giải Đặc Biệt:

016036
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
20-08-2020 951536 913288 27-08-2020
24-10-2019 995436 369746 31-10-2019
14-02-2019 598136 607397 21-02-2019
22-11-2018 202236 287057 29-11-2018
27-08-2015 630936 245695 03-09-2015
30-01-2014 750936 670354 06-02-2014
14-11-2013 709736 590699 21-11-2013
24-03-2011 37236 42532 31-03-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 36
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 1 lần 46 1 lần 97 1 lần 57 1 lần 95 1 lần
54 1 lần 99 1 lần 32 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 2 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 2 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 3 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 5 (2 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần)
Tổng 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 36 vào ngày trước đó

Ngày 21-01-2021, Giải Đặc Biệt:

016036
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/01 hàng năm
27-01-2011 39884