Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 10/07/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 74

Ngày 08-07-2020, Giải Đặc Biệt:

635574
Ngày xuất hiện Loto ĐB 74 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
31-07-2019 678274 320610 07-08-2019
10-01-2018 900774 907234 17-01-2018
19-10-2016 073774 191856 26-10-2016
12-06-2013 308974 432075 19-06-2013
19-12-2012 486074 057454 26-12-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 74
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
10 1 lần 34 1 lần 56 1 lần 75 1 lần 54 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 2 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 2 lần 0 lần
5 2 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 4 (2 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 74 vào ngày trước đó

Ngày 08-07-2020, Giải Đặc Biệt:

635574
Ngày xuất hiện Loto ĐB 74 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 10/07 hàng năm
10-07-2019 931077
10-07-2013 910973