Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 18/11/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 94

Ngày 13-11-2019, Giải Đặc Biệt:

129894
Ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11-01-2017 031294 964828 18-01-2017
06-07-2016 391494 739178 13-07-2016
18-05-2016 227194 196926 25-05-2016
22-10-2014 152194 407097 29-10-2014
01-01-2014 215394 868517 08-01-2014
03-08-2011 266494 824727 10-08-2011
01-06-2011 068894 235601 08-06-2011
11-05-2011 554394 178162 18-05-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
28 1 lần 78 1 lần 26 1 lần 97 1 lần 17 1 lần
27 1 lần 01 1 lần 62 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 3 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 3 lần 0 lần
8 0 lần 2 lần 3 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (3 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 7 (3 lần) - 8 (2 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 8 (3 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 94 vào ngày trước đó

Ngày 13-11-2019, Giải Đặc Biệt:

129894
Ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/11 hàng năm
18-11-2015 599661