Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 23/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 26

Ngày 20-01-2021, Giải Đặc Biệt:

779026
Ngày xuất hiện Loto ĐB 26 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18-07-2018 505326 309131 25-07-2018
30-11-2016 790826 406348 07-12-2016
25-05-2016 196926 412212 01-06-2016
02-10-2013 219026 379170 09-10-2013
20-02-2013 064026 352566 27-02-2013
12-10-2011 817426 435752 19-10-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
31 1 lần 48 1 lần 12 1 lần 70 1 lần 66 1 lần
52 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 2 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 7 (2 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 26 vào ngày trước đó

Ngày 20-01-2021, Giải Đặc Biệt:

779026
Ngày xuất hiện Loto ĐB 26 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 23/01 hàng năm
23-01-2019 567066
23-01-2013 383623