Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 11/04/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 17

Ngày 07-04-2021, Giải Đặc Biệt:

534417
Ngày xuất hiện Loto ĐB 17 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
25-11-2020 074117 771553 02-12-2020
11-03-2020 080617 455086 18-03-2020
08-01-2014 868517 781746 15-01-2014
28-08-2013 209017 012391 04-09-2013
28-09-2011 713117 156203 05-10-2011
20-04-2011 806117 295295 27-04-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 17
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
53 1 lần 86 1 lần 46 1 lần 91 1 lần 03 1 lần
95 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 2 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 2 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 2 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 6 (2 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 4 (2 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 17 vào ngày trước đó

Ngày 07-04-2021, Giải Đặc Biệt:

534417
Ngày xuất hiện Loto ĐB 17 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 11/04 hàng năm
11-04-2018 250109
11-04-2012 446942