Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 19/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07

Ngày 17-01-2021, Giải Đặc Biệt:

468007
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04-10-2020 395807 212249 11-10-2020
10-02-2019 430807 121848 17-02-2019
10-03-2013 415607 210013 17-03-2013
18-03-2012 755907 377021 25-03-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
49 1 lần 48 1 lần 13 1 lần 21 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 2 lần
4 2 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 3 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 07 vào ngày trước đó

Ngày 17-01-2021, Giải Đặc Biệt:

468007
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 19/01 hàng năm
19-01-2020 213779
19-01-2014 032397