Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 11/04/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 42

Ngày 04-04-2021, Giải Đặc Biệt:

130942
Ngày xuất hiện Loto ĐB 42 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
24-11-2019 528242 578104 01-12-2019
28-07-2019 058642 511058 04-08-2019
17-03-2019 241442 365946 24-03-2019
04-03-2018 499142 832932 11-03-2018
26-06-2016 190642 678551 03-07-2016
08-11-2015 750442 043282 15-11-2015
21-04-2013 354842 648030 28-04-2013
14-10-2012 411442 134082 21-10-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 42
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
82 2 lần 04 1 lần 58 1 lần 46 1 lần 32 1 lần
51 1 lần 30 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 3 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 3 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 2 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 2 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần) - 3 (2 lần) - 8 (2 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (3 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (3 lần) - 3 (2 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 42 vào ngày trước đó

Ngày 04-04-2021, Giải Đặc Biệt:

130942
Ngày xuất hiện Loto ĐB 42 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 11/04 hàng năm
11-04-2010 616901