Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 02/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 93

Ngày 27-09-2020, Giải Đặc Biệt:

902193
Ngày xuất hiện Loto ĐB 93 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
20-09-2020 359693 902193 27-09-2020
29-07-2018 979393 819386 05-08-2018
24-08-2014 695393 768455 31-08-2014
12-05-2013 444793 339137 19-05-2013
25-07-2010 459493 837967 01-08-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
93 1 lần 86 1 lần 55 1 lần 37 1 lần 67 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 93 vào ngày trước đó

Ngày 27-09-2020, Giải Đặc Biệt:

902193
Ngày xuất hiện Loto ĐB 93 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 02/10 hàng năm
02-10-2016 186810
02-10-2011 923340