Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 18/11/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 69

Ngày 17-11-2019, Giải Đặc Biệt:

328969
Ngày xuất hiện Loto ĐB 69 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26-08-2018 599769 159665 02-09-2018
17-06-2018 665869 428584 24-06-2018
01-03-2015 227269 717778 08-03-2015
30-03-2014 665569 296477 06-04-2014
26-01-2014 164469 669467 02-02-2014
11-08-2013 321769 225214 18-08-2013
23-12-2012 426669 547294 30-12-2012
15-05-2011 002869 509628 22-05-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 69
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
65 1 lần 84 1 lần 78 1 lần 77 1 lần 67 1 lần
14 1 lần 94 1 lần 28 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 2 lần
4 0 lần 3 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 2 lần
6 2 lần 0 lần 0 lần
7 2 lần 2 lần 0 lần
8 1 lần 2 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần) - 7 (2 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần)
Đuôi 4 (3 lần) - 8 (2 lần) - 7 (2 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 5 (2 lần) - 3 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 69 vào ngày trước đó

Ngày 17-11-2019, Giải Đặc Biệt:

328969
Ngày xuất hiện Loto ĐB 69 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/11 hàng năm
18-11-2018 512653
18-11-2012 791303