Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 06/08/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 67

Ngày 30-07-2020, Giải Đặc Biệt:

964267
Ngày xuất hiện Loto ĐB 67 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
27-06-2019 740467 416616 04-07-2019
28-06-2018 834267 557238 05-07-2018
31-05-2018 719267 501566 07-06-2018
21-04-2016 055367 238925 28-04-2016
11-06-2015 848667 438768 18-06-2015
16-04-2015 503367 409456 23-04-2015
22-05-2014 016067 799861 29-05-2014
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 67
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
16 1 lần 38 1 lần 66 1 lần 25 1 lần 68 1 lần
56 1 lần 61 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 3 lần 3 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 3 lần
8 0 lần 2 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (3 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 6 (3 lần) - 8 (2 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 7 (3 lần) - 1 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 67 vào ngày trước đó

Ngày 30-07-2020, Giải Đặc Biệt:

964267
Ngày xuất hiện Loto ĐB 67 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 06/08 hàng năm
06-08-2015 025958