Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/01/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 15

Ngày 21-01-2021, Giải Đặc Biệt:

140515
Ngày xuất hiện Loto ĐB 15 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29-03-2018 091415 212706 05-04-2018
09-03-2017 531115 796595 16-03-2017
16-02-2017 559815 092836 23-02-2017
28-05-2015 392115 554588 04-06-2015
21-08-2014 795615 001378 28-08-2014
20-02-2014 436615 511911 27-02-2014
26-05-2011 858915 376656 02-06-2011
14-10-2010 815615 710746 21-10-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
06 1 lần 95 1 lần 36 1 lần 88 1 lần 78 1 lần
11 1 lần 56 1 lần 46 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 4 lần 2 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 2 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần)
Đuôi 6 (4 lần) - 8 (2 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 6 (2 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 15 vào ngày trước đó

Ngày 21-01-2021, Giải Đặc Biệt:

140515
Ngày xuất hiện Loto ĐB 15 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/01 hàng năm
27-01-2011 013372