Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 31/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 59

Ngày 29-10-2020, Giải Đặc Biệt:

754859
Ngày xuất hiện Loto ĐB 59 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-02-2018 009059 476705 15-03-2018
15-02-2018 009059 476705 15-03-2018
12-02-2015 020859 831741 19-02-2015
11-07-2013 342859 466682 18-07-2013
30-08-2012 548359 183220 06-09-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 59
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
05 2 lần 41 1 lần 82 1 lần 20 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 2 lần 3 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 5 (3 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 59 vào ngày trước đó

Ngày 29-10-2020, Giải Đặc Biệt:

754859
Ngày xuất hiện Loto ĐB 59 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 31/10 hàng năm
31-10-2019 687274
31-10-2013 656993