Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 13/11/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 18

Ngày 07-11-2019, Giải Đặc Biệt:

975018
Ngày xuất hiện Loto ĐB 18 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03-10-2019 835718 150163 10-10-2019
26-09-2019 483718 835718 03-10-2019
01-08-2019 426518 769983 08-08-2019
03-01-2019 603818 238939 10-01-2019
20-12-2018 348118 106156 27-12-2018
18-10-2018 974218 255468 25-10-2018
10-09-2015 878418 357289 17-09-2015
29-01-2015 204418 337442 05-02-2015
31-01-2013 040818 467114 07-02-2013
19-07-2012 584018 639817 26-07-2012
24-03-2011 867818 826695 31-03-2011
15-04-2010 595418 112353 22-04-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 18
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
63 1 lần 18 1 lần 83 1 lần 39 1 lần 56 1 lần
68 1 lần 89 1 lần 42 1 lần 14 1 lần 17 1 lần
95 1 lần 53 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 3 lần 0 lần 2 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 3 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 2 lần
5 2 lần 1 lần 1 lần
6 2 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần
9 1 lần 2 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (3 lần) - 6 (2 lần) - 8 (2 lần) - 5 (2 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 3 (3 lần) - 8 (2 lần) - 9 (2 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 1 (2 lần) - 4 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 18 vào ngày trước đó

Ngày 07-11-2019, Giải Đặc Biệt:

975018
Ngày xuất hiện Loto ĐB 18 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 13/11 hàng năm
13-11-2014 681181