Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 06/06/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36

Ngày 01-06-2020, Giải Đặc Biệt:

988336
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
28-10-2019 292436 767153 04-11-2019
04-06-2018 891936 721396 11-06-2018
28-05-2018 729136 891936 04-06-2018
17-04-2017 559636 659545 24-04-2017
11-07-2016 29036 58612 18-07-2016
13-10-2014 167536 768410 20-10-2014
15-09-2014 018236 709865 22-09-2014
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 36
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
53 1 lần 96 1 lần 36 1 lần 45 1 lần 12 1 lần
10 1 lần 65 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 2 lần 0 lần 2 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 2 lần 1 lần
6 1 lần 2 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 5 (2 lần) - 6 (2 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 1 (2 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 36 vào ngày trước đó

Ngày 01-06-2020, Giải Đặc Biệt:

988336
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 06/06 hàng năm
06-06-2016 35988
06-06-2011 11111