Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/10/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 75

Ngày 11-10-2019, Giải Đặc Biệt:

500275
Ngày xuất hiện Loto ĐB 75 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26-08-2016 644175 124452 02-09-2016
27-06-2014 170675 571783 04-07-2014
27-09-2013 473375 198715 04-10-2013
12-10-2012 268075 935245 19-10-2012
11-05-2012 064775 926501 18-05-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 75
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
52 1 lần 83 1 lần 15 1 lần 45 1 lần 01 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 2 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (2 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 75 vào ngày trước đó

Ngày 11-10-2019, Giải Đặc Biệt:

500275
Ngày xuất hiện Loto ĐB 75 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/10 hàng năm
16-10-2015 600544