Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 14/07/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 51

Ngày 10-07-2020, Giải Đặc Biệt:

544551
Ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
14-02-2020 391151 976073 21-02-2020
18-08-2017 745751 171717 25-08-2017
12-02-2016 030451 255978 19-02-2016
30-11-2012 656951 206757 07-12-2012
30-03-2012 410551 311309 06-04-2012
04-02-2011 072551 126362 11-02-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 51
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
73 1 lần 17 1 lần 78 1 lần 57 1 lần 09 1 lần
62 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 2 lần 2 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 2 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 51 vào ngày trước đó

Ngày 10-07-2020, Giải Đặc Biệt:

544551
Ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 14/07 hàng năm
14-07-2017 629063