Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 09/03/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 21

Ngày 05-03-2021, Giải Đặc Biệt:

231921
Ngày xuất hiện Loto ĐB 21 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-01-2021 753821 247149 22-01-2021
14-08-2020 590121 092954 21-08-2020
20-03-2020 211721 301015 27-03-2020
28-06-2019 765221 124024 05-07-2019
15-01-2016 319321 054795 22-01-2016
01-01-2016 350421 598809 08-01-2016
15-02-2013 874321 492223 22-02-2013
22-04-2011 174721 652456 29-04-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 21
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
49 1 lần 54 1 lần 15 1 lần 24 1 lần 95 1 lần
09 1 lần 23 1 lần 56 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 2 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 2 lần 1 lần
5 2 lần 2 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 2 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 2 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần) - 2 (2 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 4 (2 lần) - 5 (2 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 6 (2 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 21 vào ngày trước đó

Ngày 05-03-2021, Giải Đặc Biệt:

231921
Ngày xuất hiện Loto ĐB 21 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 09/03 hàng năm
09-03-2018 771324
09-03-2012 509989