Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/11/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 53

Ngày 20-11-2020, Giải Đặc Biệt:

107953
Ngày xuất hiện Loto ĐB 53 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
02-08-2019 269853 876748 09-08-2019
17-08-2018 619953 020057 24-08-2018
09-06-2017 534953 942906 16-06-2017
26-08-2016 197653 559903 02-09-2016
15-04-2011 097753 174721 22-04-2011
07-01-2011 458653 896849 14-01-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 53
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
48 1 lần 57 1 lần 06 1 lần 03 1 lần 21 1 lần
49 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 1 lần 3 lần
4 2 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 0 (2 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần)
Tổng 3 (3 lần) - 2 (2 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 53 vào ngày trước đó

Ngày 20-11-2020, Giải Đặc Biệt:

107953
Ngày xuất hiện Loto ĐB 53 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/11 hàng năm
26-11-2010 787217