Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 28/09/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 86

Ngày 25-09-2020, Giải Đặc Biệt:

489386
Ngày xuất hiện Loto ĐB 86 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29-11-2019 525386 381142 06-12-2019
04-11-2016 180186 273889 11-11-2016
02-10-2015 685486 018894 09-10-2015
28-08-2015 172286 157112 04-09-2015
03-09-2010 672386 130118 10-09-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 86
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
42 1 lần 89 1 lần 94 1 lần 12 1 lần 18 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 2 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 2 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 3 (2 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 86 vào ngày trước đó

Ngày 25-09-2020, Giải Đặc Biệt:

489386
Ngày xuất hiện Loto ĐB 86 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 28/09 hàng năm
28-09-2018 753395
28-09-2012 579817