Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/10/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 35

Ngày 15-10-2019, Giải Đặc Biệt:

042235
Ngày xuất hiện Loto ĐB 35 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12-02-2019 530735 196831 19-02-2019
18-12-2018 925035 008605 25-12-2018
26-12-2017 854935 298866 02-01-2018
24-01-2017 351035 569465 31-01-2017
14-07-2015 898035 730827 21-07-2015
08-10-2013 095835 168148 15-10-2013
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 35
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
31 1 lần 05 1 lần 66 1 lần 65 1 lần 27 1 lần
48 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 2 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 2 lần 1 lần
6 2 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (2 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 35 vào ngày trước đó

Ngày 15-10-2019, Giải Đặc Biệt:

042235
Ngày xuất hiện Loto ĐB 35 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/10 hàng năm
16-10-2018 389525
16-10-2012 646215