Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 29/10/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 53

Ngày 27-10-2020, Giải Đặc Biệt:

016853
Ngày xuất hiện Loto ĐB 53 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30-06-2020 369253 241636 07-07-2020
28-11-2017 214153 670173 05-12-2017
14-10-2014 495453 061428 21-10-2014
15-01-2013 029553 329075 22-01-2013
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 53
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
36 1 lần 73 1 lần 28 1 lần 75 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 2 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 53 vào ngày trước đó

Ngày 27-10-2020, Giải Đặc Biệt:

016853
Ngày xuất hiện Loto ĐB 53 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/10 hàng năm
29-10-2019 228498
29-10-2013 534666