Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 09/08/2020

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 84

Ngày 04-08-2020, Giải Đặc Biệt:

017584
Ngày xuất hiện Loto ĐB 84 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30-01-2018 748484 168043 06-02-2018
05-09-2017 632484 561565 12-09-2017
06-06-2017 384284 660318 13-06-2017
23-12-2014 219884 342708 30-12-2014
03-05-2011 993684 178775 10-05-2011
12-04-2011 409484 980513 19-04-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 84
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
43 1 lần 65 1 lần 18 1 lần 08 1 lần 75 1 lần
13 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 2 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 2 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 2 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 2 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 5 (2 lần) - 8 (2 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 84 vào ngày trước đó

Ngày 04-08-2020, Giải Đặc Biệt:

017584
Ngày xuất hiện Loto ĐB 84 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 09/08 hàng năm
09-08-2016 378773
09-08-2011 961831