Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 12/12/2019

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 63

Ngày 10-12-2019, Giải Đặc Biệt:

592563
Ngày xuất hiện Loto ĐB 63 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17-10-2017 625263 638519 24-10-2017
27-06-2017 608163 361870 04-07-2017
13-01-2015 934663 056486 20-01-2015
22-10-2013 472163 534666 29-10-2013
30-10-2012 121963 012559 06-11-2012
08-03-2011 627663 771990 15-03-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 63
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
19 1 lần 70 1 lần 86 1 lần 66 1 lần 59 1 lần
90 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 2 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 2 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 2 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 0 (2 lần) - 6 (2 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 63 vào ngày trước đó

Ngày 10-12-2019, Giải Đặc Biệt:

592563
Ngày xuất hiện Loto ĐB 63 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 12/12 hàng năm
12-12-2017 223365