Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê theo tổng xổ số An Giang

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 4 17-09-2020 12
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 2 17-09-2020 12
05 1 17-09-2020 12
06 1 03-09-2020 26
07 1 17-09-2020 12
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 24-09-2020 5
16 1 17-09-2020 12
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 17-09-2020 12
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 24-09-2020 5
24 2 10-09-2020 19
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 17-09-2020 12
34 1 17-09-2020 12
35 3 24-09-2020 5
36 1 10-09-2020 19
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 24-09-2020 5
39 1 17-09-2020 12
40 1 24-09-2020 5
41 1 03-09-2020 26
42 2 24-09-2020 5
43 2 17-09-2020 12
44 1 10-09-2020 19
45 1 24-09-2020 5
46 2 24-09-2020 5
47 1 10-09-2020 19
48 1 03-09-2020 26
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 24-09-2020 5
51 1 17-09-2020 12
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 10-09-2020 19
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 03-09-2020 26
57 1 24-09-2020 5
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 17-09-2020 12
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 24-09-2020 5
67 2 17-09-2020 12
68 3 24-09-2020 5
69 2 10-09-2020 19
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 17-09-2020 12
72 2 24-09-2020 5
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 2 24-09-2020 5
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 17-09-2020 12
80 1 10-09-2020 19
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 10-09-2020 19
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 10-09-2020 19
91 1 24-09-2020 5
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 03-09-2020 26
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 2 17-09-2020 12
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 4 24-09-2020 5
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 24-09-2020 của An Giang

Tổng Loto
Tổng 0 91, 46, 46
Tổng 1 38
Tổng 2 66, 57
Tổng 3
Tổng 4 77, 40, 77, 68
Tổng 5 50, 23
Tổng 6 42, 15
Tổng 7 98
Tổng 8 35
Tổng 9 45, 72