Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê theo tổng xổ số Bình Dương

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 25-09-2020 2
03 2 11-09-2020 16
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 18-09-2020 9
06 1 28-08-2020 30
07 1 25-09-2020 2
08 4 04-09-2020 23
09 1 18-09-2020 9
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 4 25-09-2020 2
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 18-09-2020 9
16 1 25-09-2020 2
17 1 28-08-2020 30
18 1 18-09-2020 9
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 28-08-2020 30
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 2 28-08-2020 30
24 1 25-09-2020 2
25 1 25-09-2020 2
26 1 25-09-2020 2
27 2 04-09-2020 23
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 25-09-2020 2
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 11-09-2020 16
34 1 04-09-2020 23
35 1 04-09-2020 23
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 18-09-2020 9
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 2 25-09-2020 2
42 1 11-09-2020 16
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 11-09-2020 16
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 04-09-2020 23
48 1 04-09-2020 23
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 28-08-2020 30
51 3 25-09-2020 2
52 1 18-09-2020 9
53 1 25-09-2020 2
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 18-09-2020 9
56 3 18-09-2020 9
57 1 11-09-2020 16
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 11-09-2020 16
60 1 18-09-2020 9
61 1 18-09-2020 9
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 25-09-2020 2
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 04-09-2020 23
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 04-09-2020 23
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 04-09-2020 23
70 1 04-09-2020 23
71 2 25-09-2020 2
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 18-09-2020 9
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 04-09-2020 23
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 25-09-2020 2
81 1 11-09-2020 16
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 3 11-09-2020 16
84 1 11-09-2020 16
85 1 11-09-2020 16
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 04-09-2020 23
88 2 18-09-2020 9
89 1 25-09-2020 2
90 1 28-08-2020 30
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 25-09-2020 2
93 1 11-09-2020 16
94 1 04-09-2020 23
95 1 25-09-2020 2
96 3 18-09-2020 9
97 1 11-09-2020 16
98 3 18-09-2020 9
99 2 25-09-2020 2

Loto lần quay gần đây nhất ngày 25-09-2020 của Bình Dương

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 92
Tổng 2 11, 02
Tổng 3
Tổng 4 31, 95
Tổng 5 41
Tổng 6 24, 51
Tổng 7 89, 25, 16, 07
Tổng 8 53, 71, 80, 99, 26
Tổng 9 63