Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê theo tổng xổ số Bình Dương

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 19-03-2021 24
02 2 02-04-2021 10
03 1 19-03-2021 24
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 12-03-2021 31
06 1 12-03-2021 31
07 3 09-04-2021 3
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 19-03-2021 24
11 3 02-04-2021 10
12 1 12-03-2021 31
13 1 09-04-2021 3
14 2 09-04-2021 3
15 1 12-03-2021 31
16 2 09-04-2021 3
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 26-03-2021 17
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 09-04-2021 3
22 1 09-04-2021 3
23 3 09-04-2021 3
24 1 12-03-2021 31
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 02-04-2021 10
27 3 02-04-2021 10
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 26-03-2021 17
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 02-04-2021 10
32 1 12-03-2021 31
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 19-03-2021 24
39 1 02-04-2021 10
40 2 02-04-2021 10
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 02-04-2021 10
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 12-03-2021 31
46 1 02-04-2021 10
47 2 09-04-2021 3
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 09-04-2021 3
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 2 26-03-2021 17
53 2 09-04-2021 3
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 26-03-2021 17
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 19-03-2021 24
61 2 09-04-2021 3
62 1 09-04-2021 3
63 2 09-04-2021 3
64 1 02-04-2021 10
65 1 12-03-2021 31
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 19-03-2021 24
68 1 12-03-2021 31
69 4 09-04-2021 3
70 1 19-03-2021 24
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 26-03-2021 17
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 26-03-2021 17
80 3 02-04-2021 10
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 02-04-2021 10
83 1 12-03-2021 31
84 1 09-04-2021 3
85 1 19-03-2021 24
86 1 12-03-2021 31
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 09-04-2021 3
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 09-04-2021 3
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 02-04-2021 10
93 4 02-04-2021 10
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 12-03-2021 31
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 19-03-2021 24

Loto lần quay gần đây nhất ngày 09-04-2021 của Bình Dương

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 47
Tổng 2 84
Tổng 3 49, 21
Tổng 4 13, 22
Tổng 5 14, 69, 69, 23
Tổng 6 88
Tổng 7 16, 61, 07
Tổng 8 53, 62
Tổng 9 63, 90