Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê theo tổng xổ số Bình Định

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 01-04-2021 11
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 18-03-2021 25
04 1 25-03-2021 18
05 1 18-03-2021 25
06 1 08-04-2021 4
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 08-04-2021 4
16 1 18-03-2021 25
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 18-03-2021 25
20 1 08-04-2021 4
21 1 25-03-2021 18
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 01-04-2021 11
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 25-03-2021 18
28 2 25-03-2021 18
29 1 08-04-2021 4
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 2 08-04-2021 4
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 08-04-2021 4
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 4 08-04-2021 4
36 1 18-03-2021 25
37 2 25-03-2021 18
38 1 25-03-2021 18
39 1 25-03-2021 18
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 01-04-2021 11
42 1 01-04-2021 11
43 2 08-04-2021 4
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 3 08-04-2021 4
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 18-03-2021 25
50 2 08-04-2021 4
51 2 25-03-2021 18
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 25-03-2021 18
55 1 25-03-2021 18
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 01-04-2021 11
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 08-04-2021 4
61 2 18-03-2021 25
62 2 01-04-2021 11
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 18-03-2021 25
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 2 08-04-2021 4
68 1 08-04-2021 4
69 3 01-04-2021 11
70 2 01-04-2021 11
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 08-04-2021 4
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 18-03-2021 25
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 18-03-2021 25
78 1 08-04-2021 4
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 2 01-04-2021 11
83 3 01-04-2021 11
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 01-04-2021 11
86 1 08-04-2021 4
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 01-04-2021 11
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 25-03-2021 18
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 25-03-2021 18
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 08-04-2021 của Bình Định

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 47, 29
Tổng 2 20
Tổng 3 67, 67
Tổng 4 31, 31, 86, 68
Tổng 5 78, 50
Tổng 6 60, 06, 33, 15
Tổng 7 43
Tổng 8 35
Tổng 9 72