Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê theo tổng xổ số Bình Định

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 17-09-2020 1
03 1 10-09-2020 8
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 27-08-2020 22
06 2 17-09-2020 1
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 20-08-2020 29
10 1 27-08-2020 22
11 2 17-09-2020 1
12 3 10-09-2020 8
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 03-09-2020 15
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 03-09-2020 15
22 1 03-09-2020 15
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 03-09-2020 15
27 2 10-09-2020 8
28 1 10-09-2020 8
29 1 03-09-2020 15
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 27-08-2020 22
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 03-09-2020 15
35 1 03-09-2020 15
36 2 10-09-2020 8
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 10-09-2020 8
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 3 17-09-2020 1
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 3 03-09-2020 15
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 17-09-2020 1
47 1 10-09-2020 8
48 1 10-09-2020 8
49 2 10-09-2020 8
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 17-09-2020 1
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 10-09-2020 8
54 2 17-09-2020 1
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 27-08-2020 22
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 27-08-2020 22
60 1 03-09-2020 15
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 03-09-2020 15
63 3 10-09-2020 8
64 2 27-08-2020 22
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 20-08-2020 29
67 1 20-08-2020 29
68 1 10-09-2020 8
69 1 10-09-2020 8
70 1 20-08-2020 29
71 3 10-09-2020 8
72 2 27-08-2020 22
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 27-08-2020 22
75 1 20-08-2020 29
76 2 20-08-2020 29
77 2 10-09-2020 8
78 1 20-08-2020 29
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 3 17-09-2020 1
83 1 10-09-2020 8
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 3 17-09-2020 1
86 1 17-09-2020 1
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 03-09-2020 15
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 03-09-2020 15
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 3 17-09-2020 1
93 1 20-08-2020 29
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 2 17-09-2020 1
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 17-09-2020 1

Loto lần quay gần đây nhất ngày 17-09-2020 của Bình Định

Tổng Loto
Tổng 0 82, 82, 46, 46
Tổng 1 92
Tổng 2 11, 02, 11
Tổng 3 85
Tổng 4 40, 40, 86
Tổng 5 96, 96
Tổng 6 06, 51
Tổng 7
Tổng 8 99
Tổng 9 54