Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê theo tổng xổ số Bạc Liêu

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 23-03-2021 20
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 30-03-2021 13
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 06-04-2021 6
08 1 30-03-2021 13
09 3 23-03-2021 20
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 30-03-2021 13
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 23-03-2021 20
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 06-04-2021 6
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 16-03-2021 27
19 1 06-04-2021 6
20 2 30-03-2021 13
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 30-03-2021 13
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 06-04-2021 6
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 30-03-2021 13
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 23-03-2021 20
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 3 06-04-2021 6
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 16-03-2021 27
34 2 23-03-2021 20
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 16-03-2021 27
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 23-03-2021 20
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 23-03-2021 20
44 1 16-03-2021 27
45 3 06-04-2021 6
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 30-03-2021 13
52 1 30-03-2021 13
53 1 23-03-2021 20
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 16-03-2021 27
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 16-03-2021 27
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 30-03-2021 13
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 5 06-04-2021 6
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 06-04-2021 6
69 1 06-04-2021 6
70 1 30-03-2021 13
71 1 16-03-2021 27
72 2 06-04-2021 6
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 30-03-2021 13
76 2 06-04-2021 6
77 1 06-04-2021 6
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 16-03-2021 27
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 23-03-2021 20
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 23-03-2021 20
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 30-03-2021 13
87 2 06-04-2021 6
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 06-04-2021 6
92 1 30-03-2021 13
93 1 23-03-2021 20
94 2 06-04-2021 6
95 1 30-03-2021 13
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 06-04-2021 6
98 2 16-03-2021 27
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 06-04-2021 của Bạc Liêu

Tổng Loto
Tổng 0 91, 19
Tổng 1
Tổng 2 66, 66
Tổng 3 76, 94, 76
Tổng 4 77, 31, 68
Tổng 5 69, 87
Tổng 6 24, 97
Tổng 7 07, 16
Tổng 8
Tổng 9 45, 72