Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê theo tổng xổ số Bạc Liêu

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 15-09-2020 10
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 3 22-09-2020 3
03 3 08-09-2020 17
04 2 25-08-2020 31
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 3 15-09-2020 10
15 1 22-09-2020 3
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 2 15-09-2020 10
18 1 08-09-2020 17
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 22-09-2020 3
23 2 22-09-2020 3
24 2 01-09-2020 24
25 1 01-09-2020 24
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 15-09-2020 10
29 2 22-09-2020 3
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 25-08-2020 31
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 2 22-09-2020 3
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 15-09-2020 10
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 08-09-2020 17
39 3 22-09-2020 3
40 1 22-09-2020 3
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 08-09-2020 17
44 2 08-09-2020 17
45 2 15-09-2020 10
46 3 15-09-2020 10
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 01-09-2020 24
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 4 15-09-2020 10
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 15-09-2020 10
54 1 25-08-2020 31
55 1 25-08-2020 31
56 3 22-09-2020 3
57 2 22-09-2020 3
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 01-09-2020 24
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 01-09-2020 24
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 08-09-2020 17
64 3 15-09-2020 10
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 01-09-2020 24
67 1 22-09-2020 3
68 3 22-09-2020 3
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 22-09-2020 3
71 1 15-09-2020 10
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 08-09-2020 17
74 1 01-09-2020 24
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 08-09-2020 17
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 22-09-2020 3
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 2 22-09-2020 3
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 08-09-2020 17
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 22-09-2020 3
89 1 22-09-2020 3
90 1 08-09-2020 17
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 01-09-2020 24
96 1 01-09-2020 24
97 1 15-09-2020 10
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 22-09-2020 3

Loto lần quay gần đây nhất ngày 22-09-2020 của Bạc Liêu

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 29, 56
Tổng 2 57, 39, 02
Tổng 3 67
Tổng 4 22, 68, 40
Tổng 5 23
Tổng 6 15, 79, 88, 33
Tổng 7 89, 70
Tổng 8 99
Tổng 9 81