Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê theo tổng xổ số Bình Thuận

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 17-09-2020 10
01 1 27-08-2020 31
02 1 17-09-2020 10
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 17-09-2020 10
05 1 17-09-2020 10
06 2 10-09-2020 17
07 2 17-09-2020 10
08 2 17-09-2020 10
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 03-09-2020 24
11 1 27-08-2020 31
12 1 03-09-2020 24
13 1 17-09-2020 10
14 2 17-09-2020 10
15 3 03-09-2020 24
16 1 24-09-2020 3
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 27-08-2020 31
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 03-09-2020 24
23 1 10-09-2020 17
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 3 03-09-2020 24
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 27-08-2020 31
29 1 27-08-2020 31
30 1 10-09-2020 17
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 27-08-2020 31
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 4 24-09-2020 3
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 24-09-2020 3
39 2 24-09-2020 3
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 17-09-2020 10
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 03-09-2020 24
45 1 10-09-2020 17
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 27-08-2020 31
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 03-09-2020 24
54 2 17-09-2020 10
55 1 17-09-2020 10
56 1 10-09-2020 17
57 2 10-09-2020 17
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 4 10-09-2020 17
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 17-09-2020 10
62 1 03-09-2020 24
63 4 24-09-2020 3
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 24-09-2020 3
68 2 24-09-2020 3
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 5 24-09-2020 3
74 1 03-09-2020 24
75 1 10-09-2020 17
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 27-08-2020 31
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 3 24-09-2020 3
80 1 10-09-2020 17
81 1 17-09-2020 10
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 17-09-2020 10
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 2 24-09-2020 3
88 2 24-09-2020 3
89 1 10-09-2020 17
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 24-09-2020 3
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 10-09-2020 17
94 2 17-09-2020 10
95 1 03-09-2020 24
96 1 24-09-2020 3
97 1 10-09-2020 17
98 2 24-09-2020 3
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 24-09-2020 của Bình Thuận

Tổng Loto
Tổng 0 73, 73, 91, 73
Tổng 1 38
Tổng 2 39, 39
Tổng 3 67
Tổng 4 68
Tổng 5 87, 96
Tổng 6 88, 79
Tổng 7 16, 98
Tổng 8
Tổng 9 36, 36, 63