Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê theo tổng xổ số Cần Thơ

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 16-09-2020 13
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 09-09-2020 20
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 16-09-2020 13
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 02-09-2020 27
09 2 23-09-2020 6
10 1 09-09-2020 20
11 2 23-09-2020 6
12 2 16-09-2020 13
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 23-09-2020 6
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 09-09-2020 20
20 1 23-09-2020 6
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 02-09-2020 27
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 09-09-2020 20
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 16-09-2020 13
28 1 02-09-2020 27
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 16-09-2020 13
31 1 09-09-2020 20
32 2 16-09-2020 13
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 09-09-2020 20
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 3 23-09-2020 6
41 2 16-09-2020 13
42 1 02-09-2020 27
43 1 02-09-2020 27
44 2 02-09-2020 27
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 3 16-09-2020 13
48 1 23-09-2020 6
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 02-09-2020 27
52 1 02-09-2020 27
53 1 09-09-2020 20
54 1 23-09-2020 6
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 16-09-2020 13
57 1 09-09-2020 20
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 16-09-2020 13
61 2 16-09-2020 13
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 23-09-2020 6
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 02-09-2020 27
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 2 16-09-2020 13
68 2 23-09-2020 6
69 1 09-09-2020 20
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 02-09-2020 27
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 23-09-2020 6
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 23-09-2020 6
85 1 02-09-2020 27
86 1 09-09-2020 20
87 2 16-09-2020 13
88 1 16-09-2020 13
89 2 23-09-2020 6
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 23-09-2020 6
92 2 16-09-2020 13
93 1 23-09-2020 6
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 23-09-2020 6
96 2 09-09-2020 20
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 1 23-09-2020 6
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-09-2020 của Cần Thơ

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1
Tổng 2 20, 48, 93, 11, 84, 11
Tổng 3
Tổng 4 68, 40, 95
Tổng 5
Tổng 6 79, 15
Tổng 7 89, 98, 89
Tổng 8
Tổng 9 54, 63, 09