Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 13-09-2020 17
03 2 27-09-2020 3
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 30-08-2020 31
06 3 27-09-2020 3
07 3 27-09-2020 3
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 30-08-2020 31
10 2 27-09-2020 3
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 20-09-2020 10
13 4 27-09-2020 3
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 20-09-2020 10
18 1 30-08-2020 31
19 1 30-08-2020 31
20 1 20-09-2020 10
21 3 27-09-2020 3
22 1 06-09-2020 24
23 1 20-09-2020 10
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 13-09-2020 17
29 1 20-09-2020 10
30 1 06-09-2020 24
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 20-09-2020 10
33 1 06-09-2020 24
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 20-09-2020 10
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 2 13-09-2020 17
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 06-09-2020 24
44 1 27-09-2020 3
45 1 30-08-2020 31
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 3 27-09-2020 3
48 1 06-09-2020 24
49 1 30-08-2020 31
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 13-09-2020 17
52 1 13-09-2020 17
53 1 06-09-2020 24
54 3 27-09-2020 3
55 2 20-09-2020 10
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 27-09-2020 3
58 2 20-09-2020 10
59 1 06-09-2020 24
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 06-09-2020 24
62 2 06-09-2020 24
63 1 27-09-2020 3
64 1 13-09-2020 17
65 2 06-09-2020 24
66 3 20-09-2020 10
67 1 20-09-2020 10
68 1 06-09-2020 24
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 13-09-2020 17
72 1 20-09-2020 10
73 2 06-09-2020 24
74 2 13-09-2020 17
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 2 27-09-2020 3
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 06-09-2020 24
79 1 13-09-2020 17
80 2 27-09-2020 3
81 1 13-09-2020 17
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 20-09-2020 10
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 13-09-2020 17
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 06-09-2020 24
88 1 27-09-2020 3
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 27-09-2020 3
95 3 27-09-2020 3
96 1 20-09-2020 10
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 30-08-2020 31

Loto lần quay gần đây nhất ngày 27-09-2020 của Đà Lạt

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 47, 10
Tổng 2 57
Tổng 3 21, 21, 76, 94, 03
Tổng 4 13, 95, 13
Tổng 5
Tổng 6 88, 06
Tổng 7 07
Tổng 8 44, 80
Tổng 9 54, 63