Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 28-03-2021 14
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 21-03-2021 21
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 14-03-2021 28
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 21-03-2021 21
13 2 04-04-2021 7
14 1 28-03-2021 14
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 21-03-2021 21
17 1 21-03-2021 21
18 1 14-03-2021 28
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 04-04-2021 7
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 3 04-04-2021 7
25 1 04-04-2021 7
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 28-03-2021 14
28 1 04-04-2021 7
29 2 04-04-2021 7
30 2 04-04-2021 7
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 28-03-2021 14
33 1 21-03-2021 21
34 1 04-04-2021 7
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 21-03-2021 21
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 14-03-2021 28
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 21-03-2021 21
42 1 28-03-2021 14
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 3 28-03-2021 14
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 04-04-2021 7
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 2 28-03-2021 14
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 04-04-2021 7
52 2 21-03-2021 21
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 21-03-2021 21
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 14-03-2021 28
59 2 04-04-2021 7
60 2 21-03-2021 21
61 2 04-04-2021 7
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 28-03-2021 14
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 14-03-2021 28
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 3 21-03-2021 21
69 1 04-04-2021 7
70 1 04-04-2021 7
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 04-04-2021 7
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 28-03-2021 14
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 1 28-03-2021 14
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 14-03-2021 28
80 1 28-03-2021 14
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 2 28-03-2021 14
83 1 28-03-2021 14
84 1 28-03-2021 14
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 28-03-2021 14
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 3 28-03-2021 14
94 1 14-03-2021 28
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 04-04-2021 7
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 04-04-2021 của Đà Lạt

Tổng Loto
Tổng 0 28, 46
Tổng 1 29
Tổng 2
Tổng 3 21, 30, 21
Tổng 4 59, 13, 13
Tổng 5 69, 96
Tổng 6 24, 51
Tổng 7 34, 61, 70, 25
Tổng 8
Tổng 9 72